Voedselbank actie 9 en 10 december jl.

Handen uit de mouwen voor

De Voedselbank Kampen/IJsselmuiden

Op vrijdag 9 december en zaterdag 10 december houden we bij De Hoeksteen weer een grote inzameling voor de plaatselijke Voedselbank.

Dit jaar gaan we het groter aanpakken dan de afgelopen twee jaar want nu gaan we ook met groepjes vrijwilligers staan bij de ingang van de BONI en de PLUS in IJsselmuiden. We delen daar boodschappenbriefjes uit en bij de uitgang worden de boodschappen in ontvangst genomen.

Vrijwilligers nodig

Om deze actie tot een groot succes te maken hebben we 40 vrijwilligers nodig die ons kunnen helpen. Bij de BONI en de PLUS gaan we met 3 personen in periodes van 3 uur staan.

Opgeven kan bij Willem de Zeeuw via tel. 06-17217580 (bel of app) of via info@hoeksteenkerk.nl. Geef ook even aan op welke dag(en) je wilt helpen.

Jongerendienst zondag 27 november jl.

Vrijwilligers gevraagd

Voor de medische werkgroep binnen onze noodopvang zoeken wij ( Werkgroep Noodopvang De Hoeksteen) een aantal vrijwilligers die af en toe met een Oekraïner mee zouden willen gaan naar de tandarts, de dokter, de apotheek, of het ziekenhuis. Lijkt jou dit leuk, ben je in het bezit van een auto en wil je hier iets in betekenen, of heb je hierover eerst nog wat vragen, stuur dan een mail naar marleen.kragt@home.nl Evt. onkosten (zoals parkeerkosten/brandstofkosten) zullen uiteraard worden vergoed. Wij hopen op veel reacties.

Kerk & Keuken 23 november jl.

Koks gevraagd; stuur een appje naar Wilja Brink 06-55625993

Wees een lichtpuntje

Wil jij/u ook een lichtje zijn voor een ander?

De periode naar Kerst kan voor sommige mensen een donkere periode van eenzaamheid zijn. Terwijl kerst een tijd is waarin we extra naar elkaar kunnen omkijken en door een klein gebaar lichtpuntjes voor iemand kunnen zijn. Met als doel:

“Het stimuleren van het omzien naar elkaar en het bevorderen van de onderlinge verbondenheid in de periode naar Kerst toe in de gemeente. “

Hoe ben je dan een lichtpuntje? In de vier weken voorafgaand aan Kerst (dit heet de adventstijd en loopt van 1 tot 24 december) breng je als ‘Kerstlichtje’ in totaal 4 keer een presentje bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, verspreid over de 4 weken van advent. Het gaat om een klein gebaar of attentie. Bijvoorbeeld door een kaartje te sturen, een verrassing aan de deur te hangen, wat lekkers te bakken, een tekening te maken, een tekst door te geven, kortom wat jij kan bedenken. Je mag anoniem werken, maar maakt zich dan wel bekend door het kaartje aan elke attentie met de tekst ‘een presentje van uw Kerstlichtje’. Natuurlijk mag je ook contact maken, even een kopje koffiedrinken, een praatje maken. Het gaat om het gebaar en zeker niet om de hoeveelheid of dure dingen.

Wie komt er in aanmerking voor het ontvangen van lichtpuntjes van een kerstlichtje? Ouderen, jongeren, kinderen, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types. Gewoon iedereen die om wat voor reden dan ook extra aandacht verdient!

Doe je of u mee?

Geef je dan op via mail: kerstlichtjes@hoeksteenkerk.nl of via de app 0646110116 (Marleen Kragt)

Mocht u iemand willen opgeven die een kerstlichtje kan gebruiken, dat kan via bovenstaande mailadres.

Dit kerstlichtjes initiatief is opgezet door de diaconie en wordt ondersteunt door de jeugdraad.

Middagdienst 13 november jl.

Op zondag 13 november is er weer ‘De Middagdienst’ in De Hoeksteen.

Het pakkende thema voor deze dienst is: “Einde of nieuw begin’?

De boeiende spreker in deze dienst is de bekende dominee Imko Postma uit Genemuiden.

De dienst is uiteraard voor IEDEREEN bedoeld: voor de oudere en jongere jeugd, maar ook voor degenen die niet zo vaak in de kerk komen.

Misschien kunnen de ’trouwe’ kerkgangers allemaal iemand meenemen?!

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door niemand minder dan de bekende en enthousiaste band GO(U)D

De dienst wordt gehouden op een hele fijne tijd, namelijk om 16.30 uur.

Wij hopen op een hele grote opkomst!

Heel hartelijke groeten en graag tot 13 november, half 5.

De Middagdienstcommissie.