Voedselbank actie

Handen uit de mouwen voor

De Voedselbank Kampen/IJsselmuiden

Op vrijdag 9 december en zaterdag 10 december houden we bij De Hoeksteen weer een grote inzameling voor de plaatselijke Voedselbank.

Dit jaar gaan we het groter aanpakken dan de afgelopen twee jaar want nu gaan we ook met groepjes vrijwilligers staan bij de ingang van de BONI en de PLUS in IJsselmuiden. We delen daar boodschappenbriefjes uit en bij de uitgang worden de boodschappen in ontvangst genomen.

Vrijwilligers nodig

Om deze actie tot een groot succes te maken hebben we 40 vrijwilligers nodig die ons kunnen helpen. Bij de BONI en de PLUS gaan we met 3 personen in periodes van 3 uur staan.

Opgeven kan bij Willem de Zeeuw via tel. 06-17217580 (bel of app) of via info@hoeksteenkerk.nl. Geef ook even aan op welke dag(en) je wilt helpen.

Jongerendienst zondag 27 november jl.

NBV21 Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap

 

We hebben een aantal tips bedacht als u in uw eigen kring aandacht wil generen voor deze mooie Bijbeluitgave. We denken ook graag met u mee als u nog vragen hebt!

  1. Wat is dit voor Bijbel?

Soms word je tijdens het lezen van de Bijbel geconfronteerd met ingewikkelde, eigentijdse vragen. De NBV21 Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap is bedoeld om je daarmee te helpen.

Denk daarbij aan vragen over thema’s als duurzaamheid, geweld, wonderen, armoede en rijkdom, en de waarde van menselijk leven. We bieden – bij de Bijbeltekst van de NBV21 – 300 inzichten over geloof, maatschappelijke kwesties en wetenschap, geschreven door 60 wetenschappers met liefde voor de Bijbel. Hiermee kun je zelf je mening vormen en vol vertrouwen in gesprek gaan over thema’s die iedereen raken.

Deze Bijbel is ontwikkeld door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam.

  1. Voor wie is deze Bijbel?

Voor mensen die liefde hebben voor de Bijbel en de Bijbel belangrijk vinden in hun leven. Maar die tegelijkertijd bevraagd worden op thema’s die nu spelen. Of die zoekende zijn hoe geloof, wetenschap en de wereld van nu zich tot elkaar verhouden.

Met deze NBV21 Bijbel brengen we de Bijbel en verschillende belangrijke inzichten op het gebied van cultuur, geloof en wetenschap bij elkaar, en hopen we dat Bijbellezers gesterkt worden in hun vertrouwen in de relevantie van de Bijbel. Door deze Bijbel word je meegenomen om door de vervreemding die er soms kan zijn heen te kijken.

Denk aan studenten die nadenken over vragen rondom duurzaamheid. Denk aan iemand van middelbare leeftijd die niet weet wat hij of zij kan en wil zeggen in gesprekken over de waarde van het menselijk leven. Of aan een ouder die zich afvraagt wat de Bijbel zegt over armoede en rijkdom in de wereld. Of aan iemand die het wereldbeeld uit de tijd van de Bijbel beter wil begrijpen.

  3. Wijs mensen op de website

Er is een mooie website gemaakt met achtergrondinformatie, waar de Bijbel ook in te zien is. Deze website is vanaf volgende week dinsdag live. Wijs mensen in uw omgeving vooral op deze pagina: bijbelgenootschap.nl/wetenschapsbijbel

    4.Gebruik onze sociale media-formats

Wilt u aandacht vragen voor deze mooie Bijbeluitgave op sociale media? Dan hebben wij een aantal formats gemaakt die u daarvoor kunt gebruiken, maar dat is natuurlijk niet verplicht. We hebben hierboven omschreven wat deze Bijbel inhoudt om het u zo makkelijk mogelijk te maken. Maar u kunt ook uiteraard uw eigen woorden en beelden kiezen!

  1. Deel ook bijdragen van anderen

Het kan ook verrijkend zijn om via sociale media te wijzen op onderwerpen van andere auteurs, en niet alleen op uw eigen bijdrage. Op die manier wordt de inhoud nog breder gedeeld.

  1. Breng de Bijbel onder de aandacht via (lokale) kerkbladen

Nog een andere mogelijkheid is dat u in uw kring uw bijdrage aan deze Bijbel onder de aandacht brengt. Bijvoorbeeld door een artikel van uw hand aan te bieden voor publicatie in een kerkblad of in een onderwijs-, studenten- of wetenschapsblad. Door het schrijven van een blog op uw eigen website, of door een interview te geven. Onze persvoorlichter helpt u hierbij graag (psiebe@bijbelgenootschap.nl of 06-20424699).

 

 

Vrijwilligers gevraagd

Voor de medische werkgroep binnen onze noodopvang zoeken wij ( Werkgroep Noodopvang De Hoeksteen) een aantal vrijwilligers die af en toe met een Oekraïner mee zouden willen gaan naar de tandarts, de dokter, de apotheek, of het ziekenhuis. Lijkt jou dit leuk, ben je in het bezit van een auto en wil je hier iets in betekenen, of heb je hierover eerst nog wat vragen, stuur dan een mail naar marleen.kragt@home.nl Evt. onkosten (zoals parkeerkosten/brandstofkosten) zullen uiteraard worden vergoed. Wij hopen op veel reacties.

Kerk & Keuken 23 november jl.

Koks gevraagd; stuur een appje naar Wilja Brink 06-55625993

Lege flessen actie voor het jongerenproject zaterdag 19 november jl.

Flessenactie weer van start!

De voorbereidingen voor het jongerenproject zijn inmiddels weer in volle gang. We hopen dat we komende zomer in Oost-Europa aan de slag kunnen. Afgelopen seizoen viel de doorlopende flessenactie in goede smaak, daarom starten we deze opnieuw vanaf november. Let op: dit keer komen we iedere derde zaterdag van de maand bij u langs om lege flessen en bierkratjes op te halen. U mag het duidelijk ‘in het zicht’ aan de weg zetten in een (vuilnis)zak. Doet u weer mee? Alvast bedankt!

De eerste keer komen we langs  op zaterdag 19 november.

Volgende ophaaldata:

17 december 

14 januari 

18 februari 

18 maart 

15 april 

20 mei 

17 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wees een lichtpuntje

Wil jij/u ook een lichtje zijn voor een ander?

De periode naar Kerst kan voor sommige mensen een donkere periode van eenzaamheid zijn. Terwijl kerst een tijd is waarin we extra naar elkaar kunnen omkijken en door een klein gebaar lichtpuntjes voor iemand kunnen zijn. Met als doel:

“Het stimuleren van het omzien naar elkaar en het bevorderen van de onderlinge verbondenheid in de periode naar Kerst toe in de gemeente. “

Hoe ben je dan een lichtpuntje? In de vier weken voorafgaand aan Kerst (dit heet de adventstijd en loopt van 1 tot 24 december) breng je als ‘Kerstlichtje’ in totaal 4 keer een presentje bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, verspreid over de 4 weken van advent. Het gaat om een klein gebaar of attentie. Bijvoorbeeld door een kaartje te sturen, een verrassing aan de deur te hangen, wat lekkers te bakken, een tekening te maken, een tekst door te geven, kortom wat jij kan bedenken. Je mag anoniem werken, maar maakt zich dan wel bekend door het kaartje aan elke attentie met de tekst ‘een presentje van uw Kerstlichtje’. Natuurlijk mag je ook contact maken, even een kopje koffiedrinken, een praatje maken. Het gaat om het gebaar en zeker niet om de hoeveelheid of dure dingen.

Wie komt er in aanmerking voor het ontvangen van lichtpuntjes van een kerstlichtje? Ouderen, jongeren, kinderen, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types. Gewoon iedereen die om wat voor reden dan ook extra aandacht verdient!

Doe je of u mee?

Geef je dan op via mail: kerstlichtjes@hoeksteenkerk.nl of via de app 0646110116 (Marleen Kragt)

Mocht u iemand willen opgeven die een kerstlichtje kan gebruiken, dat kan via bovenstaande mailadres.

Dit kerstlichtjes initiatief is opgezet door de diaconie en wordt ondersteunt door de jeugdraad.

Middagdienst 13 november jl.

Op zondag 13 november is er weer ‘De Middagdienst’ in De Hoeksteen.

Het pakkende thema voor deze dienst is: “Einde of nieuw begin’?

De boeiende spreker in deze dienst is de bekende dominee Imko Postma uit Genemuiden.

De dienst is uiteraard voor IEDEREEN bedoeld: voor de oudere en jongere jeugd, maar ook voor degenen die niet zo vaak in de kerk komen.

Misschien kunnen de ’trouwe’ kerkgangers allemaal iemand meenemen?!

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door niemand minder dan de bekende en enthousiaste band GO(U)D

De dienst wordt gehouden op een hele fijne tijd, namelijk om 16.30 uur.

Wij hopen op een hele grote opkomst!

Heel hartelijke groeten en graag tot 13 november, half 5.

De Middagdienstcommissie.