Middagdienst 13 november jl.

Op zondag 13 november is er weer ‘De Middagdienst’ in De Hoeksteen.

Het pakkende thema voor deze dienst is: “Einde of nieuw begin’?

De boeiende spreker in deze dienst is de bekende dominee Imko Postma uit Genemuiden.

De dienst is uiteraard voor IEDEREEN bedoeld: voor de oudere en jongere jeugd, maar ook voor degenen die niet zo vaak in de kerk komen.

Misschien kunnen de ’trouwe’ kerkgangers allemaal iemand meenemen?!

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door niemand minder dan de bekende en enthousiaste band GO(U)D

De dienst wordt gehouden op een hele fijne tijd, namelijk om 16.30 uur.

Wij hopen op een hele grote opkomst!

Heel hartelijke groeten en graag tot 13 november, half 5.

De Middagdienstcommissie.