Wees een lichtpuntje

Wil jij/u ook een lichtje zijn voor een ander?

De periode naar Kerst kan voor sommige mensen een donkere periode van eenzaamheid zijn. Terwijl kerst een tijd is waarin we extra naar elkaar kunnen omkijken en door een klein gebaar lichtpuntjes voor iemand kunnen zijn. Met als doel:

“Het stimuleren van het omzien naar elkaar en het bevorderen van de onderlinge verbondenheid in de periode naar Kerst toe in de gemeente. “

Hoe ben je dan een lichtpuntje? In de vier weken voorafgaand aan Kerst (dit heet de adventstijd en loopt van 1 tot 24 december) breng je als ‘Kerstlichtje’ in totaal 4 keer een presentje bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, verspreid over de 4 weken van advent. Het gaat om een klein gebaar of attentie. Bijvoorbeeld door een kaartje te sturen, een verrassing aan de deur te hangen, wat lekkers te bakken, een tekening te maken, een tekst door te geven, kortom wat jij kan bedenken. Je mag anoniem werken, maar maakt zich dan wel bekend door het kaartje aan elke attentie met de tekst ‘een presentje van uw Kerstlichtje’. Natuurlijk mag je ook contact maken, even een kopje koffiedrinken, een praatje maken. Het gaat om het gebaar en zeker niet om de hoeveelheid of dure dingen.

Wie komt er in aanmerking voor het ontvangen van lichtpuntjes van een kerstlichtje? Ouderen, jongeren, kinderen, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types. Gewoon iedereen die om wat voor reden dan ook extra aandacht verdient!

Doe je of u mee?

Geef je dan op via mail: kerstlichtjes@hoeksteenkerk.nl of via de app 0646110116 (Marleen Kragt)

Mocht u iemand willen opgeven die een kerstlichtje kan gebruiken, dat kan via bovenstaande mailadres.

Dit kerstlichtjes initiatief is opgezet door de diaconie en wordt ondersteunt door de jeugdraad.