Kerk en keuken woensdag 11 januari 2023 jl.

NBV21 Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap

 

We hebben een aantal tips bedacht als u in uw eigen kring aandacht wil generen voor deze mooie Bijbeluitgave. We denken ook graag met u mee als u nog vragen hebt!

  1. Wat is dit voor Bijbel?

Soms word je tijdens het lezen van de Bijbel geconfronteerd met ingewikkelde, eigentijdse vragen. De NBV21 Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap is bedoeld om je daarmee te helpen.

Denk daarbij aan vragen over thema’s als duurzaamheid, geweld, wonderen, armoede en rijkdom, en de waarde van menselijk leven. We bieden – bij de Bijbeltekst van de NBV21 – 300 inzichten over geloof, maatschappelijke kwesties en wetenschap, geschreven door 60 wetenschappers met liefde voor de Bijbel. Hiermee kun je zelf je mening vormen en vol vertrouwen in gesprek gaan over thema’s die iedereen raken.

Deze Bijbel is ontwikkeld door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam.

  1. Voor wie is deze Bijbel?

Voor mensen die liefde hebben voor de Bijbel en de Bijbel belangrijk vinden in hun leven. Maar die tegelijkertijd bevraagd worden op thema’s die nu spelen. Of die zoekende zijn hoe geloof, wetenschap en de wereld van nu zich tot elkaar verhouden.

Met deze NBV21 Bijbel brengen we de Bijbel en verschillende belangrijke inzichten op het gebied van cultuur, geloof en wetenschap bij elkaar, en hopen we dat Bijbellezers gesterkt worden in hun vertrouwen in de relevantie van de Bijbel. Door deze Bijbel word je meegenomen om door de vervreemding die er soms kan zijn heen te kijken.

Denk aan studenten die nadenken over vragen rondom duurzaamheid. Denk aan iemand van middelbare leeftijd die niet weet wat hij of zij kan en wil zeggen in gesprekken over de waarde van het menselijk leven. Of aan een ouder die zich afvraagt wat de Bijbel zegt over armoede en rijkdom in de wereld. Of aan iemand die het wereldbeeld uit de tijd van de Bijbel beter wil begrijpen.

  3. Wijs mensen op de website

Er is een mooie website gemaakt met achtergrondinformatie, waar de Bijbel ook in te zien is. Deze website is vanaf volgende week dinsdag live. Wijs mensen in uw omgeving vooral op deze pagina: bijbelgenootschap.nl/wetenschapsbijbel

    4.Gebruik onze sociale media-formats

Wilt u aandacht vragen voor deze mooie Bijbeluitgave op sociale media? Dan hebben wij een aantal formats gemaakt die u daarvoor kunt gebruiken, maar dat is natuurlijk niet verplicht. We hebben hierboven omschreven wat deze Bijbel inhoudt om het u zo makkelijk mogelijk te maken. Maar u kunt ook uiteraard uw eigen woorden en beelden kiezen!

  1. Deel ook bijdragen van anderen

Het kan ook verrijkend zijn om via sociale media te wijzen op onderwerpen van andere auteurs, en niet alleen op uw eigen bijdrage. Op die manier wordt de inhoud nog breder gedeeld.

  1. Breng de Bijbel onder de aandacht via (lokale) kerkbladen

Nog een andere mogelijkheid is dat u in uw kring uw bijdrage aan deze Bijbel onder de aandacht brengt. Bijvoorbeeld door een artikel van uw hand aan te bieden voor publicatie in een kerkblad of in een onderwijs-, studenten- of wetenschapsblad. Door het schrijven van een blog op uw eigen website, of door een interview te geven. Onze persvoorlichter helpt u hierbij graag (psiebe@bijbelgenootschap.nl of 06-20424699).

 

 

Kinderkerstfeest 2e kerstdag jl.

Kerstnachtdienst 24 december 22.00 uur jl.

Op zaterdagavond 24 december organiseren de gezamenlijke kerken een Kerstnachtdienst in de Hoeksteen. Het thema “Licht aan!  ” zal worden belicht door ds. J. van Beveren.

Om 21.30 uur gaan de deuren open en zal het koor Higher Level onder leiding van Ria van Dijkhorst u muzikaal ontvangen. Tevens zullen een aantal leden van Oranje hun medewerking verlenen aan de dienst. De dienst begint om 22.00 uur. Na de dienst is er een collecte voor de onkosten en ontvangt u buiten een lekker warm drankje. U kunt de dienst thuis ook volgen via www.kerkdienstgemist.nl (Herv. Gem. de Hoeksteen) en RTV IJsselmond.

 

Jongerendienst zondag 18 december jl.

Lege flessen actie voor het jongerenproject zaterdag 17 december jl.

 

De voorbereidingen voor het jongerenproject zijn inmiddels weer in volle gang. We hopen dat we komende zomer in Oost-Europa aan de slag kunnen. Afgelopen seizoen viel de doorlopende flessenactie in goede smaak, daarom starten we deze opnieuw vanaf november. Let op: dit keer komen we iedere derde zaterdag van de maand bij u langs om lege flessen en bierkratjes op te halen. U mag het duidelijk ‘in het zicht’ aan de weg zetten in een (vuilnis)zak. Doet u weer mee? Alvast bedankt!

De eerste keer komen we langs  op zaterdag 17 december

Volgende ophaaldata:

17 december 

14 januari 

18 februari 

18 maart 

15 april 

20 mei 

17 juni