Vespers; volgende woensdag 29 maart

 

Vespers 2023
In de weken voorafgaand aan Pasen worden er weer zes vespers gehouden in de Hoeksteen. Vespers zijn korte vieringen waarin we stilstaan bij het lijden van Christus. Ze worden verzorgd door verschillende commissies en leden uit de gemeente.
Het overkoepelende thema dit jaar is: ‘Jezus’ lijden in de Psalmen’. We lezen delen van het lijdensverhaal en teksten uit de Psalmen die op een bijzondere manier naar elkaar verwijzen. Zo wordt duidelijk dat Jezus Christus door Zijn leven en sterven niet alleen de Wet en de Profeten, maar ook de Psalmen heeft vervuld.
Wees welkom in de kerkzaal, of vier de vespers online mee via kerkdienstgemist.nl

 

Data van de vespers

Woensdagavond 22 februari
Woensdagavond 1 maart
Woensdagavond 15 maart
Woensdagavond 22 maart
Woensdagavond 29 maart
Stille zaterdagavond 8 april

Jongerendienst zondag 26 maart jl.

Middagdienst; Gods Mantelzorg zondag 19 maart jl.

Op zondag 19 maart is er weer De Middagdienst in De Hoeksteen.

Het pakkende thema voor deze dienst is: “GODS MANTELZORG”

De boeiende spreker in deze dienst is de dominee Imko Postma uit Genemuiden.

De dienst is uiteraard voor IEDEREEN bedoeld: voor de oudere en jongere jeugd, maar ook voor degenen die niet zo vaak in de kerk komen.

Misschien kunnen de ’trouwe’ kerkgangers allemaal iemand meenemen?!

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door “Muziekband Mastenbroek”

De dienst wordt gehouden op een hele fijne tijd, namelijk om 16.30 uur. Wij hopen op een grote opkomst.

Let op;
De middagdienst wordt voortaan niet meer gehouden op zondag  van de doopdienst. 

 

 

 

 

 

Lege flessen actie voor het jongerenproject zaterdag 18 maart jl.

 

De voorbereidingen voor het jongerenproject zijn inmiddels weer in volle gang. We hopen dat we komende zomer in Oost-Europa aan de slag kunnen. Afgelopen seizoen viel de doorlopende flessenactie in goede smaak, daarom starten we deze opnieuw vanaf november. Let op: dit keer komen we iedere derde zaterdag van de maand bij u langs om lege flessen en bierkratjes op te halen. U mag het duidelijk ‘in het zicht’ aan de weg zetten in een (vuilnis)zak. Doet u weer mee? Alvast bedankt!

Volgende ophaaldata:

15 april 

20 mei 

17 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kledinginzameling zaterdag 11 maart jl.

Op  zaterdag 11 maart is er weer maandelijkse kledinginzameling voor “Zending over Grenzen”.
Zending over Grenzen biedt hulp aan mensen in Oost Europa. Kleding e.d. is weer in te leveren van 09.00-12.00 uur bij de zij-ingang van het kerkgebouw aan de Goudplevier 103. Gaarne de kleding in gesloten zakken inleveren i.v.m. het vervoer.

Transvrouw en transman, wat vindt de bijbel daarvan ?

klik hier voor de liturgie

Zondagavond 5 maart jl preekte ds. Bert van Veluw  weer in De Hoeksteen.
Het thema in deze dienst was: ‘Transvrouw en transman, wat vindt de Bijbel daarvan?’ Wat betekent het als de Bijbel zegt: ‘God schiep de ene mens naar Zijn evenbeeld, mannelijk en vrouwelijk.’ Gen. 1:27) en ‘In Christus is geen mannelijk en vrouwelijk’ (Gal. 3:28)

 

U kunt de dienst terugkijken/luisteren bij kerkdienst gemist, zoek dan op datum.