Middagdienst; Gods Mantelzorg zondag 19 maart jl.

Op zondag 19 maart is er weer De Middagdienst in De Hoeksteen.

Het pakkende thema voor deze dienst is: “GODS MANTELZORG”

De boeiende spreker in deze dienst is de dominee Imko Postma uit Genemuiden.

De dienst is uiteraard voor IEDEREEN bedoeld: voor de oudere en jongere jeugd, maar ook voor degenen die niet zo vaak in de kerk komen.

Misschien kunnen de ’trouwe’ kerkgangers allemaal iemand meenemen?!

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door “Muziekband Mastenbroek”

De dienst wordt gehouden op een hele fijne tijd, namelijk om 16.30 uur. Wij hopen op een grote opkomst.

Let op;
De middagdienst wordt voortaan niet meer gehouden op zondag  van de doopdienst.