Vespers; volgende woensdag 29 maart

 

Vespers 2023
In de weken voorafgaand aan Pasen worden er weer zes vespers gehouden in de Hoeksteen. Vespers zijn korte vieringen waarin we stilstaan bij het lijden van Christus. Ze worden verzorgd door verschillende commissies en leden uit de gemeente.
Het overkoepelende thema dit jaar is: ‘Jezus’ lijden in de Psalmen’. We lezen delen van het lijdensverhaal en teksten uit de Psalmen die op een bijzondere manier naar elkaar verwijzen. Zo wordt duidelijk dat Jezus Christus door Zijn leven en sterven niet alleen de Wet en de Profeten, maar ook de Psalmen heeft vervuld.
Wees welkom in de kerkzaal, of vier de vespers online mee via kerkdienstgemist.nl

 

Data van de vespers

Woensdagavond 22 februari
Woensdagavond 1 maart
Woensdagavond 15 maart
Woensdagavond 22 maart
Woensdagavond 29 maart
Stille zaterdagavond 8 april