KERKELIJK HUWELIJK AANVRAGEN


Wat moet je doen ?

Jullie willen trouwen. En ook in de kerk. Fantastisch! Van harte gefeliciteerd met je ´voorgenomen huwelijk´ (zoals dat zo mooi heet).
We wensen jullie een prachtige dag, waarop jullie de zegen van God mogen ontvangen!
Wat moet je nu allemaal doen als je je huwelijk wilt laten bevestigen en inzegenen in de kerk?

Bel dominee en regel kerkgebouw

Eerst bel of mail je de dominee om te vragen of hij kan. Vervolgens vraag je de beheerder  Willem de Zeeuw of ´De Hoeksteen’ die dag beschikbaar is:  06-17217580 of kerk@hoeksteenkerk.nl).

Welke predikant ?

Als jullie beiden lid zijn van onze gemeente is het zo dat de predikant van de wijk waar de bruid woont de dienst leidt. Als de bruid uit een andere plaats komt, is de predikant van de wijk waar de bruidegom woont de aangewezen persoon. Komen jullie beiden uit een andere plaats of gemeente, en willen jullie mee gaan leven met onze gemeente, dan kijken we naar het adres waar jullie gáán wonen. De dominee van die wijk moet je dan benaderen.
Weet je even niet welke dominee je moet hebben, dan kun je er altijd een benaderen. Die zegt dan wel verder wat je moet doen. Of je belt of mailt de scriba.

Kerkgebouw “De Hoeksteen”

Het mooiste is om te trouwen in de Hoeksteen. Dat is de plek waar je ’s zondags ook kerkt, waar je misschien belijdenis hebt gedaan of nog gaat doen, en waar wellicht jullie kinderen gedoopt gaan worden. Dat is prachtig! Voordeel daarbij is ook dat de dienst wordt opgenomen op dvd met camera’s vanuit verschillende standen.

Ander kerkgebouw dan de Hoeksteen ?

Is het ook mogelijk in een ander kerkgebouw te trouwen? Af en toe gebeurt het wel eens dat er een ander gebouw gekozen wordt. Soms is er onder verantwoordelijkheid van onze kerk een huwelijksdienst in de Lutherse kerk te Kampen of in de kerk op Schokland.
Om de predikanten van onze gemeente niet te belasten met veel reistijd, is afgesproken alleen huwelijksdiensten te doen in kerkgebouwen in of in de regio rond Kampen.

Opgeven voor huwelijkscatechese

Verder is er in onze gemeente huwelijkscatechese voor degenen die gaan trouwen of zij die net getrouwd zijn. Elk seizoen zijn er twee cursussen van 4 avonden in het najaar en het voorjaar. De avonden worden in een huiselijke sfeer gegeven door Harm Jan en Hetty Bredewout. Bij hen kun je je opgeven via mail. Het mailadres is hjbredewout@live.nl.
We vinden het heel belangrijk je goed voor te bereiden op je huwelijk. We voelen ons als gemeente daar ook medeverantwoordelijk voor. Daarom is deelname verplicht, tenzij er gegronde redenen zijn om daarvan af te wijken.
Het is ook heel fijn om met elkaar te praten over allerlei dingen die in het (christelijk) huwelijk op je afkomen. En de ervaring leert, dat de stellen zelf het ook heel fijn vinden en er met plezier op terugkijken.

We wensen jullie een goede voorbereiding op die mooie dag van je leven.

Ds. Guus Labooy en ds. Helmert-Jan van Maanen