Activiteitenboekje

Elk jaar verschijnt in september het “Activiteitenboekje” voor het komende seizoen/jaar.

Dit boekje bevat de activiteiten die voor dat najaar en het volgende voorjaar plaatsvinden.
Naast de catechese (voor de jeugd en voor 20+, belijdenis en huwelijk) staan daar ook de activiteiten van de diverse commissies (zoals de middagen voor ouderen en alleen-gaanden van de Zusterkring/HVD), avonden van bijv. de commissies vorming & toerusting, Kerk& Israël, de Alpha-cursus van de Missionaire commissie en de andere activiteiten voor de jeugd.

activiteiten boekje Activiteitenboekje 2018-2019 versie 2