De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Om voor deze ANBI-status in aanmerking te komen moet elke gemeente, diaconie en classicale vergadering online transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

In het kader hiervan zijn op deze pagina de  volgende documenten in te zien:

ANBI gegevens diaconie 2020.

ANBI gegevens kerkrentmeesters 2020

Beleidsplan 2021-2023

Het bankrekeningnummer van de Kerkrentmeesters:
IBAN: NL69RABO 0373723032 t.n.v. Herv. Gem. “de Hoeksteen”  

Het bankrekeningnummer van de diaconie:
NL71SNSB0918785693 t.n.v. Herv. Gem. “de Hoeksteen”