De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Om voor deze ANBI-status in aanmerking te komen moet elke gemeente, diaconie en classicale vergadering online transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

In het kader hiervan zijn op deze pagina de  volgende documenten in te zien:

 ANBI Diaconie:
Uitstel is verleend door de Belastingdienst voor de publicatieplicht 2021
Uiterlijk 1 november 2021 worden de vereiste gegevens alsnog gepubliceerd

ANBI kerkrentmeesters 2021

ANBI gegevens diaconie 2021

Beleidsplan 2021-2023

Het bankrekeningnummer van de Kerkrentmeesters:
IBAN: NL69RABO 0373723032 t.n.v. Herv. Gem. “de Hoeksteen”  

Het bankrekeningnummer van de diaconie:
NL71SNSB0918785693 t.n.v. Herv. Gem. “de Hoeksteen”