De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Om voor deze ANBI-status in aanmerking te komen moet elke gemeente, diaconie en classicale vergadering online transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

In het kader hiervan zijn op deze pagina de volgende documenten in te zien:

ANBI College van Kerkrentmeesters 2018

ANBI diaconie 2018

ANBI College van Kerkrentmeesters 2017

ANBI diaconie 2017 versie 2