Artikelen door Willy Fix

Examen doen

Ben jij degene die straks de tas misschien wel aan de vlag mag hangen? Of ken je iemand die examen doet? Als jeugdraad horen we dit graag! Geef de naam door aan Marleen Kragt Jeugdwerkers@hoeksteenkerk.nl

Nieuwe informatie van de Kerkenraad (maart jl.)

De overheid geeft weer meer ruimte en dat zien we ook terug in de richtlijnen van de PKN. Er komt weer ruimte om naar de kerk te komen en ook voor zang. Op de kerkenraadsvergadering van 2 maart jl. is besloten om weer 30 mensen toe te laten bij de diensten en dat een paar […]

Lege flessen actie voor het jongerenproject

Jongerenproject weer van start Opnieuw is er een grote groep jongeren in onze gemeente die zich wil inzetten voor het jongerenproject! We hopen dat het mogelijk is om in de zomer met de jongeren naar Oekraïne te gaan. Hier willen we een oude papierfabriek renoveren, een kamp voor kinderen organiseren en bij kwetsbare families thuis […]