Artikelen door Willy Fix

over de Weekinfo en Gebedsmoment

Het is mogelijk de Weekinfo digitaal te ontvangen. Stuur een mailtje naar uw Wijkouderling of Pastoraal bezoeker. Indien uw wijk vacant is stuur dan een mailtje naar de Assistent-scriba: assistent-scriba@hoeksteenkerk.nl. met het verzoek de Weekinfo te willen ontvangen. Heeft u geen mailadres? Bel dan uw wijk ouderling/ pastoraalbezoeker of  de assistent-scriba. U kunt de mailadressen […]

‘Niet alleen’; Mocht u praktische hulp nodig hebben? Is er een luisterend oor nodig?

Beste gemeenteleden, Ondanks het Coronavirus willen we graag contact houden met elkaar en blijven klaarstaan voor elkaar. Wij hebben daarom besloten om ons, als gemeente, aan te sluiten bij de landelijke organisatie: #Nietalleen. Dit houdt in dat mensen met een hulpvraag zich hier kunnen aanmelden. Op dit platform (#Nietalleen) wordt de hulpvraag en het hulpaanbod […]

Spaarproject van onze Hoeksteenkinderen

Zondag 5 januari jl. kwam Jeaneth Klijn namens de stichting Children’s Relief tijdens de Kindernevendienst een presentatie geven over het huidige spaarproject van de kinderen. Zij heeft de aanwezige kinderen laten zien en verteld wat er met het geld gebeurt waarvoor de kinderen elke week sparen. Ze vertelde dat het gespaarde geld naar de kleuterschool […]

Middagdienst; gaat niet door

          Op zondag 15 maart aanstaande is er weer een Middagdienst in De Hoeksteen. Het pakkende thema voor deze dienst is: “Samen op weg naar Pasen”. De dienst is uiteraard voor IEDEREEN bedoeld: voor de oudere en jongere jeugd, maar ook voor degenen die niet zo vaak in de kerk komen. […]

Bingo avond voor de Oekraïne, 6 maart jl.

Na het grote succes van vorig jaar, organiseren wij dit jaar weer een bingoavond die plaats vindt op 6 maart 2020! Aanvang 19.30 uur Er zijn weer mooie prijzen te winnen, met een grote hoofdprijs! 🏆 Tussen de rondes door is er een gelegenheid voor een hapje en een drankje! We spelen in totaal 8 […]

Voorjaarsmarkt 29 februari

    Het zal op 29 februari weer een gezellige drukte zijn in en rondom de kerk. Wat is er zoal te zien en te beleven: 2e hands kinderkleding en speelgoed kleding verstellen / reparatie opgemaakte bloembakjes heel veel leuke kraampjes gebakken vis koffiehoek grote verloting  enz…….. We hopen op een gezellige ontmoeting met elkaar. […]

Dooptraject:

      Geloofsopvoeding en seksualiteit Een lastig onderwerp voor ouder en kind. Onder leiding van docente Gezondheidszorg Anne-Marieke Codée hebben we op woensdag 5 februari jl een inhoudelijk, waardevolle avond samen gehad!