Artikelen door Willy Fix

Kerkbalans 2020: ‘GEEF voor je KERK’

Maandag 20 januari gaat de actie Kerkbalans 2020 van start! Enkele tientallen vrijwilligers gaan die week op pad en vragen aan alle leden om een financiële bijdrage om blijvend actief kerk te kunnen zijn. De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van […]

Spaarproject van onze Hoeksteenkinderen

Zondag 5 januari jl. kwam Jeaneth Klijn namens de stichting Children’s Relief tijdens de Kindernevendienst een presentatie geven over het huidige spaarproject van de kinderen. Zij heeft de aanwezige kinderen laten zien en verteld wat er met het geld gebeurt waarvoor de kinderen elke week sparen. Ze vertelde dat het gespaarde geld naar de kleuterschool […]

Toiletpapier voor Sierra Leone

Toiletpapier voor Sierra Leone De 21+ groep van de Hoeksteen gaat in oktober 2020 naar Sierra Leone om klaslokalen te bouwen voor een lokale school. Door ons hiervoor in te zetten hopen we de kinderen daar een veilige plek en de mogelijkheid op goed onderwijs te bieden, en daarmee een betere toekomst. Om de reis […]

Oliebollenactie Hongarijeproject

  In september 2020 hopen we weer af te reizen naar Barcs in Hongarije om nogmaals een afdeling te gaan verbouwen in een kindertehuis voor gehandicapten. Om dit allemaal te financieren hebben we in december 2019 een oliebollenactie gehouden. Bedankt voor uw  uw steun! De mannen van het Hongarijeproject de Hoeksteen.

Stichting Red de weeskinderen van Mozambique

Afgelopen  zondag 8 december 2019 hebben we gecollecteerd voor deze stichting. De stichting houdt zich bezig met het runnen van een dag(opvang) voor weeskinderen , het aan kinderen en volwassenen verstrekken van informatie over hygiëne, gezondheidzorg en de teelt van voedingsgewassen (agrarische producten). Dit alles gebeurt in het Afrikaanse land Mozambique in de plaats Mocuba. […]

Jongerenproject Oekraïne

      Volgend jaar in de zomer hopen we weer met groep jongeren naar  Oekraïne te gaan. Wij zijn dankbaar dat er 47 jongeren zich hebben aangemeld om mee te gaan. Ook is de stuurgroep compleet met een specialist in de bouw. Over een paar weken zullen een paar stuurgroepleden en 2 jongeren naar  […]