Artikelen door Willy Fix

Voorlopige opbrengst actie Kerkbalans 2021

  De actie kerkbalans 2021 heeft tot nu toe een bedrag van € 371.000 opgebracht. Nog niet alle enveloppen zijn binnen. De prognose is dat we uiteindelijk op ongeveer € 390.000 zullen uitkomen. Ten opzichte van 2020 is dat een toename van 11%. Als kerkrentmeesters zijn wij ontzettend blij met, en dankbaar voor dit bedrag […]

‘Niet alleen’; Mocht u praktische hulp nodig hebben? Is er een luisterend oor nodig?

Beste gemeenteleden, Ondanks het Coronavirus willen we graag contact houden met elkaar en blijven klaarstaan voor elkaar. Wij hebben daarom besloten om ons, als gemeente, aan te sluiten bij de landelijke organisatie: #Nietalleen. Dit houdt in dat mensen met een hulpvraag zich hier kunnen aanmelden. Op dit platform (#Nietalleen) wordt de hulpvraag en het hulpaanbod […]