Artikelen door Willy Fix

Aanvullende informatie vanuit de Kerkenraad

  Beste gemeenteleden, broeders en zusters, We zijn erg blij en dankbaar dat onze gemeente de afgelopen weken zo trouw is blijven kijken en luisteren naar de diensten. Dit was echt niet altijd gemakkelijk, zeker niet voor jonge gezinnen: zet maar eens een paar pubers op zondagmorgen achter de laptop. In de maand juni gaan […]

Onze 21+ actiegroep gaat naar Sierra Leone; DV oktober 2020

Onze 21+ actiegroep bestaat uit ruim 20 leden, en gaat uit van de Hervormde Gemeente de Hoeksteen te IJsselmuiden. Samen met World Servants hopen wij van 14 t/m 28 oktober 2020 naar Sierra Leone af te reizen, om daar ons geloof handen en voeten te geven! We willen laten zien dat geloven niet iets is […]

over de Weekinfo en Gebedsmoment

Het is mogelijk de Weekinfo digitaal te ontvangen. Stuur een mailtje naar uw Wijkouderling of Pastoraal bezoeker. Indien uw wijk vacant is stuur dan een mailtje naar de Assistent-scriba: assistent-scriba@hoeksteenkerk.nl. met het verzoek de Weekinfo te willen ontvangen. Heeft u geen mailadres? Bel dan uw wijk ouderling/ pastoraalbezoeker of  de assistent-scriba. U kunt de mailadressen […]

Gebed voor elke dag; vanuit de ochtenddienst 19 april jl.

  De groeigroepen zijn al weer een tijdje op weg met het prachtige boekje ‘Vrucht van de Geest’ van Jos Douma. Hier een gebed uit dat boekje, gebaseerd op Galaten 5: 22-23, het stuk over de vrucht van de Geest. Mooi om een tijd dagelijks te bidden. Dan geeft de Geest de vrucht.   Heer […]