Cantorij

De cantorij bestaat uit een groep gemeenteleden die met hun zang mede-invulling geven aan de liturgie. Zij staat onder leiding van Gerwin van der Plaats en bestaat uit ongeveer 20 leden. Zes keer per jaar werkt de cantorij mee aan de erediensten.

De opzet is het aanleren van liederen, die de basis vormen voor hun medewerking. Daarnaast studeert de cantorij gerichter liederen, in samenspraak met de dienstdoende predikant, die te maken hebben met het thema van de dienst.

De cantorij repeteert op woensdagavond (om de 14 dagen) tussen 19.00 en 20.00 uur.

Wie enige kennis heeft van muziek en zang en graag wil deelnemen aan de cantorij is van harte welkom!

Contactpersoon:
Jenny Kanis – jennykanis@home.nl – 038-3317520