Publicatie : de eerste brief van Petrus, vijf preken

Bij publicaties – brochures treft u een nieuwe brochure aan : De eerste brief van Petrus, vijf preken.

Auteur : Ds. A.H. van Veluw.

Of klik hier om de brochure te bekijken…

 

Update corona-commissie

update  26 november 2021

Afgelopen vrijdag, 26 november 2021,   werden nieuwe maatregelen bekend. Die hebben uiteraard ook effect op onze gemeente. We schrappen alle activiteiten na vijf uur ‘s avonds. De avonddienst op zondag valt ook na vijf uur. Daarom wordt het een dienst die alleen via internet te volgen is.
Ook de jongerendienst  is alleen online te volgen.

Deze zondag , 28 november, zijn in de ochtenddienst de achternamen M t/m Z uitgenodigd.

Volgende week zijn de achternamen A t/m L aan de beurt in de morgendienst.

————————————————————————————————————————————————————-

 

15 november 2021, HJvM + JS + WdV

1. Maatregelen in het kerkgebouw

We gaan weer een nieuwe fase in en de gevolgen voor ons staan hieronder.

  • In ons kerkgebouw houden we 1,5 meter afstand en bij verplaatsingen dragen we een mondkapje.
  • Er is geen toegangscontrole bij kerkdiensten. Bij klachten dient men natuurlijk wel thuis te blijven.
  • Zingen is niet verboden. Onze ventilatie is toereikend om te zingen. In de diensten is het belangrijk om de lengte van de dienst en de tijdsduur van zingen in het oog te houden.
  • Interne activiteiten kunnen doorgaan. Daarbij gelden uiteraard de algemene corona-regels. Groepen en commissies kunnen besluiten om activiteiten niet door te laten gaan als de het handhaven van de regels niet of moeilijk mogelijk is.
  • Externe verhuur is niet mogelijk na 18:00. Daarvoor gelden namelijk de algemene regels van zaalverhuur. Er is een uitzondering voor koren, deze vallen onder de culturele sector.

2. Kerkdiensten

We blijven de gemeente in twee groepen uitnodigen. Op basis van de huidige aantallen is er dan altijd een overzichtelijke en veilige situatie. Vanuit de overheid is er geen maximale groepsgrootte. Met deze keuze blijven aan in deze weken aan de veilige kant.

We richten de kerkzaal in op 1,5 meter. Dat betekent 1,5 meter tussen de rijen en twee stoelen tussen huishoudens. Er staan dan 300 stoelen in de kerkzaal en 70 in zaal okergeel. Netto zijn dat ongeveer 220 plaatsen. De zaal blauw/indigo/violet gebruiken we alleen bij drukke diensten.

Voor de bijzondere diensten de komende tijd:

  • 21 november, 10h -> extra zaal open, extra gasten vanwege herdenking
  • 19 december, 10h -> belijdenisdienst schuift door naar volgend jaar
  • 24 december, 22h -> extra zaal open, nader bekijken tegen die tijd.
  • 25 december -> extra zaal open, geen uitnodiging op achternaam, vertrouwen op zelfselectie over de twee diensten
  • 26 december 19h -> in verband met de risico’s van zang een korte zangdienst, maximaal 45 minuten

3. Achtergrondinformatie

Overlegorgaan kerk en overheid: https://www.cioweb.nl

Informatie vanuit PKN: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

 

———————————————————————————————————————————————————————–

Namens de corona-commissie,

Jan Smit, communicatie-ouderling
Willem de Vries, ouderling-kerkrentmeester
Helmert-Jan van Maanen, predikant

 

Digitaal collecteren

Nieuw spaarproject clubs en kindernevendienst : Stichting Children’s Relief

Op 14 oktober heeft Pieter-Jan van Halum een presentatie gegeven over het nieuwe spaarproject aan de kinderen van de KND.

We hopen dat het spaarproject van de stichting Children’s Relief op een mooie opbrengst mag rekenen.

Spaart u ook mee?

Er is gekozen voor een project van Stichting Children’s Relief die kleuterschool Slobozia in Roemenië ondersteunt.

U kunt via deze link meer van het project lezen; Stichting Childrens Relief

Foto’s Kinderkerstfeest 26 december 2017

De foto’s van het kinderkerstfeest 26 december 2017 staan online.

Klik hier om de foto’s te bekijken

Bestel nu de Veertigdagenkalender

Terug van weggeweest: De veertigdagenkalender.

De missionaire commissie van de Hoeksteen wil graag voor u een veertigdagenkalender bestellen. Dit jaar hebben we gekozen voor de kalender van stichting Tear. In de hal van de kerk vindt u naast het inschrijfformulier ook een inkijkexemplaar. Ook op de website van Tear is meer informatie te vinden.

Inschrijven kan tot 20 februari; bestellen kan ook via mcdehoeksteen@live.nl.

Kosten: € 4.00, te betalen bij aflevering.