Publicatie : de eerste brief van Petrus, vijf preken

Bij publicaties – brochures treft u een nieuwe brochure aan : De eerste brief van Petrus, vijf preken.

Auteur : Ds. A.H. van Veluw.

Of klik hier om de brochure te bekijken…

Corona maatregelen voor kerken / uitnodigen voor bijwonen kerkdienst

De overheid heeft per 26 juni verdere versoepelingen doorgevoerd in het coronabeleid. Dit geeft de kerken ook ruimte om versoepelingen door te voeren in de kerkdiensten.

Voor de kerken gelden nog de volgende maatregelen:

– Bij binnenkomst in de kerk wordt uw aanwezigheid geregistreerd in verband met mogelijk bron- en contactonderzoek door de GGD.
– U blijft thuis als u klachten heeft die passen bij het coronavirus;
– Bij het aankomen, naar binnen gaan, plaatsnemen, en verlaten van de kerk houden we nog steeds 1,5 meter afstand van anderen (met uitzondering van uw eigen gezin).

De versoepelingen zijn:

– De mondkapjesplicht in de kerk komt te vervallen.
– Samenzang tijdens de dienst is weer mogelijk.

U wordt  op een andere manier uitgenodigd voor het bijwonen van de diensten.

De aantallen toegestane kerkgangers per dienst worden groter, Bij de tot nu toe gebruikte methode voor uitnodiging werd iedereen persoonlijk per mail uitgenodigd. Dat is bij de groeiende aantallen niet meer “te doen”. Daarom is gekozen voor een ander systeem.

Vooraf aanmelden voor de kerkdiensten is niet meer nodig. We kunnen de volledige capaciteit van de vaste zitplaatsen in onze kerk benutten, waarbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. In de praktijk betekent dat ongeveer 130-150 personen plaats kunnen nemen in de kerk. Er bestaat een kleine mogelijkheid dat de kerk “vol” is en u dus niet naar binnen kunt. Deze kans is echter erg gering, daarom vinden we het niet meer nodig vooraf te registreren.

Voor de ochtenddiensten

U wordt voor de ochtenddienst uitgenodigd op basis van uw achternaam. In dit geval geldt de achternaam inclusief het voorvoegsel. Twee voorbeelden:

familie De Jong is welkom bij de D
familie Van de Berg is welkom bij de V

De planning is als volgt:

11 juli morgendienst: achternaam A t/m Kn
18 juli morgendienst: achternaam Ko t/m U
25 juli morgendienst: achternaam V t/m Z
1 augustus morgendienst: achternaam A t/m Kn
8 augustus morgendienst: achternaam Ko t/m U
15 augustus morgendienst: achternaam V t/m Z

Afhankelijk van het aantal mensen, dat voor de eerste diensten komt, zullen we kijken of aanpassing nodig is.

Voor de avonddiensten

Voor corona waren de avonddienst niet zo druk bezet. Daarom is nu ieder, die wil, van harte welkom in de avonddienst. Ook hier kijken we of aanpassing eventueel nodig is.

Namens de coronacommissie,

Helmert-Jan van Maanen, predikant
Jan Smit, communicatie-ouderling
Willem de Vries, KRM

Digitaal collecteren

Nieuw spaarproject clubs en kindernevendienst : Stichting Children’s Relief

Op 14 oktober heeft Pieter-Jan van Halum een presentatie gegeven over het nieuwe spaarproject aan de kinderen van de KND.

We hopen dat het spaarproject van de stichting Children’s Relief op een mooie opbrengst mag rekenen.

Spaart u ook mee?

Er is gekozen voor een project van Stichting Children’s Relief die kleuterschool Slobozia in Roemenië ondersteunt.

U kunt via deze link meer van het project lezen; Stichting Childrens Relief

Foto’s Kinderkerstfeest 26 december 2017

De foto’s van het kinderkerstfeest 26 december 2017 staan online.

Klik hier om de foto’s te bekijken

Bestel nu de Veertigdagenkalender

Terug van weggeweest: De veertigdagenkalender.

De missionaire commissie van de Hoeksteen wil graag voor u een veertigdagenkalender bestellen. Dit jaar hebben we gekozen voor de kalender van stichting Tear. In de hal van de kerk vindt u naast het inschrijfformulier ook een inkijkexemplaar. Ook op de website van Tear is meer informatie te vinden.

Inschrijven kan tot 20 februari; bestellen kan ook via mcdehoeksteen@live.nl.

Kosten: € 4.00, te betalen bij aflevering.