jongerendienst

Inloop en kijkavond vrijdag 1 juli

Alle  (extra) werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Daarom wordt er op vrijdag 1 juli een inloop/kijkavond georganiseerd met betrekking tot alle bouwkundige en technische aanpassingen die zijn gedaan. U kunt zich dan een goed beeld vormen, met uitleg van de kant van de kerkrentmeesters over de resultaten van de werkzaamheden.
Kortom, een uitgelezen mogelijkheid voor iedereen. Ook weer een moment om elkaar te ontmoeten en eens even bij te praten.

tijd: 19.00 uur- 20.00 uur

Van harte uitgenodigd ALLEMAAL !!

Lege flessen actie voor het jongerenproject zaterdag 9 juli

 

De maandelijkse flessenactie loopt goed

Inmiddels zijn de plastic zakken (geel dit keer) verspreid binnen de bebouwde kom in IJsselmuiden.
Deze kunt u vullen met statiegeld flessen en evt. samen met bierkratten bij uw voordeur zetten. Let daarbij op dat de flessen goed in het zicht staan. Wij zullen deze op de tweede zaterdag van de maand tussen 09:00-16:00 bij u ophalen.

Ophaal data:

9 juli.

We hopen met deze actie een mooi bedrag voor Oekraïne bij elkaar te sparen! Heeft u nog vragen over deze actie, kunt u altijd mailen naar hoeksteenjongerenproject@gmail.com.
Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fl

 

 

 

 

 

 

 

Middagdienst zondag 19 juni jl.

Nieuwste boek ds. van Veluw

 

 

 Dit boek gaat over het mysterie van kruis en opstanding van Jezus Christus. Wat is de betekenis daarvan? Hoe kunnen we ons daarbij iets voorstellen? In welke beelden spreekt de Bijbel daarover?
In twee delen worden 35 hedendaagse en 13 bijbelse metaforen met betrekking tot verzoening en verlossing door Jezus Christus besproken. De vele voorbeelden, verhalen en metaforen spreken tot de verbeelding, en dat is precies de bedoeling.

 Van alle kanten wordt de bijbelse notie dat, Jezus Christus is gestorven als verzoening voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld belicht. We hopen dat het scala aan metaforen dat aangereikt wordt, velen mag inspireren en mag helpen bij de praktijk van de geloofsoverdracht.

 

Dr. A.H. van Veluw is godsdienstfilosoof, theoloog, publicist en emeritus predikant . Hij publiceerde eerder: De straf die ons de vrede aanbrengt: Over God, kruis, straf en de slachtoffers van deze wereld in de christelijke verzoeningsleer (2002), Waar komt het kwaad vandaan? Over God, schepping, evolutie en de oorsprong van het kwaad (2010), De satan: Een noodzakelijk kwaad? Een aanzet voor een bijdetijdse diabologie voor het monotheïstische christendom (2012) en ‘Aan tafel!’ Prikkelende geloofsvragen opgediend in 12 driegangenmenu’s (2015). Daarnaast schreef hij hoofdstukken over allerlei theologische thema’s in publicaties met andere auteurs, en een groot aantal artikelen en columns in verschillende (theologische en kerkelijke) bladen.

Wilt u contact zoeken dan kan dat via onderstand mailadres:

ahvanveluw@gmail.com

 

 

Kledinginzameling

Op  zaterdag 9 juli is er weer maandelijkse kledinginzameling voor “Zending over Grenzen”.
Zending over Grenzen biedt hulp aan mensen in Oost Europa. Kleding e.d. is weer in te leveren van 09.00-12.00 uur bij de zij-ingang van het kerkgebouw aan de Goudplevier 103. Gaarne de kleding in gesloten zakken inleveren i.v.m. het vervoer.

De Oekraïne vlag wappert

HULP AAN OEKRAÏNE (LAATSTE NIEUWS)

Lieve mensen.

Er zijn op dit moment géén goederen nodig voor de hulp aan de opgevangen Oekraïners. Er is al meer dan voldoende! Onze dank daarvoor.

Om de opvang te bekostigen is er wel behoefte aan financiële middelen.

U kunt uw bijdrage overmaken aan de diaconie van

Herv. Gem. De Hoeksteen op: NL71 SNSB 0918785693 o.v.v. Oekraïne.

U kunt ons volgen via de Facebook pagina’s van Jongerenproject – Hoeksteen IJsselmuiden en Hoeksteen 21+ reis. Via de weekinfo of de update groepsapp proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Marleen Kragt 06-46110116.

Of via e-mail: marleen.kragt@home.nl

Alle e-mail en app berichten worden gelezen maar door de grote stroom berichten is het niet altijd mogelijk om iedereen persoonlijk te beantwoorden.

 

Bericht van RTV IJsselmond

Nu er geen beperkende corona-maatregelen meer zijn, heeft (Radio TV) RTV IJsselmond besloten, dat ze stoppen met de live-tv-uitzendingen van kerkdiensten op zondagen.  Zondag 3 april is de laatste kerkdienst van de Hoeksteen op RTV IJsselmond.

Avond vanuit het dooptraject DV donderdag 12 mei aanstaande. Aanvang 19.45 uur

In gesprek over seksualiteit

Veel ouders ervaren een gesprek over seksualiteit met kinderen en jongeren als lastig. Toch zijn we het er wel over eens dat we ‘iets’ met het onderwerp moeten. Immers, het komt van alle kanten op ons af. Hoe ga je daar als ouder mee om? Hoe maak je je kind weerbaar? Wat vertel je wel en wat vertel je niet? Hoe geef je je eigen kaders en waarden aan je kinderen mee?

Op deze avond gaan we in gesprek over seksuele en relationele vorming. Hoe ontwikkelen jonge kinderen zich en wat heeft dat te maken met seksualiteit? Als kinderen iets ouder worden gaan ze opmerkingen maken en vragen stellen. Wat is een goede reactie? Als je kinderen in de puberteit komen, verandert je rol opnieuw… En juist als het over dit thema gaat, vind je het belangrijk de waarden die voor jou belangrijk zijn ook aan je kinderen mee te geven. Hoe doe je dat?

Deze avond begint met een informatief gedeelte. In het tweede deel van de avond gaan we in kleine gesprekgroepjes uit elkaar. Dat lijkt even spannend, maar de reacties zijn ontzettend positief. Wat is het een verademing te ontdekken dat jouw kinderen geen rare vragen stellen, of juist opvallend stil blijven. En wat is het bemoedigend om van elkaar te horen hoe je op situaties kunt reageren.

Als opvoeder hoop je dat je kinderen zelfstandig gezonde keuzes kunnen maken en dat ze hun (toekomstige) relaties op een goede en veilige manier kunnen vormgeven. Wat is jouw rol daarin? Op deze avond krijg je de handvatten aangereikt om met kinderen en jongeren over seksualiteit en relaties in gesprek te gaan.

De avond is geschikt voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 20 jaar.

De avond wordt georganiseerd op 12 mei 2022, door wijk II (Oosterholthoeve) en De Hoeksteen. De avond is in De Hoeksteen, met een opening vanuit wijk II. Vanaf kwart voor acht is er inloop en om acht uur beginnen we de avond. Rond half tien is de avond afgelopen.

Vanwege de logistiek is aanmelding nodig.

Dat kan via Uitnodiging thema-avond ‘Seksualiteit’

Over Arjet Borger

Arjet Borger (1982) is gezondheidswetenschapper en oprichter en directeur van de Care for Sexuality Foundation. Ze schreef meerdere boeken over seksualiteit, waaronder Seks voor iedereen (Uitgeverij Prometheus) en de kinderboeken Saar en Jop en Saar en Jop praten over seksualiteit (Jongbloed). Ook ontwikkelde zij de lesmethode Veiligwijs voor het basisonderwijs. Met de Care for Sexuality Foundation zetten Arjet en haar collega’s zich ervoor in dat we het gesprek over veilige relatievorming en seksualiteit verbreden en stil staan bij welk verhaal we hierover willen vertellen. Arjet is getrouwd en moeder van drie dochters.

 

Vespers; volgende zaterdag 16 april

 

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd of vastentijd genoemd) is een periode van voorbereiding waarin we de weg van onze Heer naar het kruis gedenken. Dit doen wij als gemeente door de weken voor Pasen vespers te organiseren. Vesper is een oud woord uit het Latijn en betekent ‘avond’. Bij een vesper komen we samen, worden we stil en concentreren ons op de lijdensweg die Christus moest gaan. Het offer van Gods Zoon, Zijn dood en opstanding, is de kern van ons geloof.

Het thema van de vespers van 2022 is: ‘Wie is Jezus.’ We lezen met elkaar gedeeltes uit het Oude Testament en uit het evangelie naar Johannes, waarin Jezus in zeven verschillende ‘Ik ben’ uitspraken antwoord geeft op deze vraag en laat zien de vervulling van de schriften te zijn.

We vieren de vespers aan de hand van een vaste liturgie die naast de lezingen verder bestaat uit gebed, stiltemoment, liederen, gedichten en muziek. Dit alles in een sfeer van soberheid, verstilling en inkeer.

De vespers worden verzorgd door verschillende gemeenteleden van ‘de Hoeksteen’ en duren doorgaans een half uur.
De aanvangstijd is 19:00 uur.

U kunt thuis meekijken via live kerkdienst kijken.
De liturgie kunt u vinden bij de kerkdiensten achter de Vesper aankondiging.

 

De stille week  (11 april t/m 18 april)

 

Maandag

19:00 – 20:30 uur

Gelegenheid voor stille tijd in de Hoeksteen.
Dinsdag

19:00 uur

Een uurtje gemeentezang met liederen passend bij de lijdenstijd.
Donderdag

Tijdstip n.t.b.

Passieconcert georganiseerd door CMV ‘Euphonia’ uit Wilsum.
Vrijdag

9:30 uur

19:30 uur

Erediensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd.
Zaterdag

19:00 uur

Laatste vesper.
Zondag

9:30 uur

19:30 uur

Paasvieringen ‘s ochtends (gezinsdienst) en ’s avonds.
Maandag

9:30 uur

Paaszangdienst op 2e paasdag.