Catering service; bestel online, t.b.v het Sierra Leone project

Geplande reserveringen in de Hoeksteen


Alle bijeenkomsten, vergaderingen, etc. welke voor 12 maart jl. zijn gepland/gereserveerd in één van de zalen van de Hoeksteen zijn vervallen. Dat wil zeggen: kunnen geen doorgang vinden. Door de coronaregelgeving zijn deze niet uitvoerbaar en uit de agenda van de beheerder geschrapt.

Nieuwe regels vanuit het RIVM beperken ons dermate in het gebruik van ruimtes, dat maar weinig personen tegelijk in de Hoeksteen aanwezig mogen zijn.
Dat betekent o.a. dat vanaf heden alle reserveringen voor bijeenkomsten, vergaderingen, etc., hoe groot of klein ook, worden gepland in overleg en met toestemming van de beheerder; dhr. Willem de Zeeuw: 06-17217580 of kerk@hoeksteenkerk.nl

Het gebouw wordt alleen betreden via de hoofdingang, waarna men zich direct meldt bij de beheerder. Met inachtneming van de corona-maatregelen (zoals het houden van 1,5 meter afstand van elkaar) mogen vanaf 14 mei t/m 31 mei niet meer dat 10 personen tegelijkertijd in het gebouw zijn (bij begrafenissen en huwelijken maximaal 30).
Vanaf 1 juni t/m 30 juni geldt dit voor maximaal 30 personen. Mogelijk dat dit per 1 juli wordt verhoogd tot 100. Dan zal er weer nieuwe regelgeving van toepassing zijn.

15 mei 2020

‘Niet alleen’; Mocht u praktische hulp nodig hebben? Is er een luisterend oor nodig?

Beste gemeenteleden,
Ondanks het Coronavirus willen we graag contact houden met elkaar en blijven klaarstaan voor elkaar. Wij hebben daarom besloten om ons, als gemeente, aan te sluiten bij de landelijke organisatie: #Nietalleen.
Dit houdt in dat mensen met een hulpvraag zich hier kunnen aanmelden.
Op dit platform (#Nietalleen) wordt de hulpvraag en het hulpaanbod door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie/kerk bij de hulpvrager in de buurt.
Voor onze gemeente De Hoeksteen zal de hulpvraag binnenkomen bij onze jeugdwerker Marleen Kragt (contactpersoon vanuit onze gemeente). Marleen heeft op dit moment een lijst met vrijwilligers en beschikt ook over een groot netwerk van beschikbare jongeren en volwassenen. Op deze manier kunnen we op een geordende manier voor elkaar klaarstaan.
Mocht u praktische hulp nodig hebben? Is er een luisterend oor nodig? Meld de hulpvraag aan bij www.nietalleen.nl of via het nummer 0800-1322.
Eventuele vrijwilligers kunnen zich aanmelden via jeugdwerkers@hoeksteenkerk.nl
of 06-46110116.

Voor vragen kunt u gerust contact opnemen met Marleen Kragt (zie bovenstaande contactgegevens)

Met vriendelijke groet,

Namens de diaconie en jeugdwerkers
-De Hoeksteen, IJsselmuiden-

actie voor Sierra Leone

Vrijwilligers gezocht voor het jeugdwerk

Vacature: At Home (jeugd catechisatie) zoekt voor het nieuwe seizoen enthousiaste leiders
Beschrijving taakgroep, werkgroep of verband met een vacante positie:
De jeugdraad is o.a. verantwoordelijk voor de jeugdcatechese binnen onze gemeente. We werken volgens de methode genaamd Provider van Jop. Middelbare scholieren van 12 tot met 15 jaar (vanaf de brugklas) komen tweewekelijks bij elkaar en ontdekken hoe God deel wil uitmaken van hun leven en wat dat voor hen betekent.
Beschrijving rol, taak, functie:
De jeugdraad zoekt zes enthousiaste leiders om de tieners te begeleiden.
Je start de avond met wat drinken. Aansluitend volgen we het door onze Jeugdwerkleider gekozen thema uit het Provider-programma. Dit bevat onderdelen zoals een spel of quiz, of een andere activiteit en daarna zal je inhoudelijk kijken wat de Bijbel zegt over dit onderwerp. Je trekt als leiding intensief op met een groepje van zes tot tien tieners (afhankelijk van de ruimte die beschikbaar is).
Geschatte taakbelasting:
2 Catechese-avonden per maand (avond na keuze)
2 x een leiding avond
1 ouderavond
een uurtje voorbereiding per avond.
Vacature gaat in per:
September 2020
Activiteitenperiode:
september – april (in totaal 12 avonden)
Wij zoeken iemand met de volgende interesses, achtergronden, vaardigheden, talenten:
Heb jij affiniteit met jongeren en voel je je aangesproken om met deze tieners samen op pad te gaan, om ze te leren luisteren naar Gods woord, ze te durven laten spreken over hun geloof, jouw ervaringen met ze te delen en ze vast te houden op weg naar volwassenheid? Dan doen we graag een beroep op jou! Samen met de andere leiding kan jij het verschil voor ze maken. Het zal ook jouw leven verrijken!

Contactpersoon vacature:
Naam: Marleen Kragt (Rol: Jongerenwerker)
Telefoon: 06-46110116
E-mail: jeugdwerkers@hoeksteenkerk.nl
Bijzonderheden:
Lijkt het je leuk om catechese te geven maar loop je ergens tegenaan, schroom niet en neem gerust contact met ons op dan kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen beteken.

Vacature: Clubleiding

Beschrijving taakgroep, werkgroep of verband met een vacante positie:
Je geeft 2-wekelijks invulling aan de clubavond. We werken met de methode Rock Solid van YFC.
Beschrijving rol, taak, functie:
Je geeft 2-wekelijks invulling aan de clubavond. Dit bestaat uit een klein gedeelte
geloofsoverdracht d.m.v. een preek van de week, dat wordt aangeboden in het Rock Solid programma. En een
gedeelte van de avond wordt ingevuld door een creatieve, gekke spellen of activiteiten.
Geschatte taakbelasting:
1 uur club/ 2 weken
Vacature gaat in per: september 2020
Activiteitenperiode: September – maart muv vakanties

Wij zoeken iemand met de volgende interesses, achtergronden, vaardigheden, talenten:
• Je hebt een hart voor kinderen
• Je hebt een hart voor God
• Je bent creatief
• Je durft initiatief te nemen
In het kader van deze vacature bieden wij de volgende mogelijkheden voor ondersteuning/ training en/ of ontwikkeling:
De opening en thema’s worden aangereikt. Met daarbij tips voor activiteiten. Als clubleiding zijn we ondersteunend aan elkaar. Als jeugdraad en jongerenwerkers staan we altijd open voor verdere ondersteuning en het faciliteren van trainingen.

Contactpersonen vacature:
Naam: Mariska Kunst (club coördinator )
Telefoon: 0612913273
E-mail: mariska17vandebeek@hotmail.com

Bijzonderheden:
Lijkt het je leuk om club te geven maar loop je ergens tegenaan, schroom niet en neem gerust contact met ons op dan kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen beteken.

Vacature: Communicatiemedewerker
Beschrijving taakgroep, werkgroep of verband met een vacante positie:
De jeugdraad en de jeugdwerkers willen meer communiceren richting jongeren, ouders en andere gemeenteleden. Zowel via social mediakanalen als nieuwsbrief en website.
Beschrijving rol, taak, functie:
Regelmatig (1x maand tijdens het winterwerkseizoen) een nieuwsbrief uitbrengen, deze is gekoppeld aan de website en regelmatig een social media post te plaatsen of een campagne op te zetten. Deze taken zijn ook te splitsen in 2 vrijwilligers. De informatie voor de nieuwsbrief wordt verstrekt door de jeugdwerkers of coördinatoren van het jeugdwerk.
Geschatte taakbelasting:
1 uur in de week (van september tot en met april)

Vacature gaat in per:
September 2020

Wij zoeken iemand met de volgende interesses, achtergronden, vaardigheden, talenten:
Heb jij affiniteit met het schrijven van artikelen of het plaatsen van post op de social media kanalen? Dan doen we graag een beroep op jou! Samen met de andere leiding kan jij het verschil voor ze maken. Het zal ook jouw leven verrijken!

Contactpersoon vacature:
Naam: Marleen Kragt (Rol: Jongerenwerker)
Telefoon: 06-46110116
E-mail: jeugdwerkers@hoeksteenkerk.nl


Vacatures: Commissie Kerst en Pasen Voorzitter en Coördinator toneel

Beschrijving rol voorzitter CKP
De voorzitter roept de vergadering bijeen en zorgt voor een agenda. Tijdens de eerste vergadering worden de overige data voor de volgende vergaderingen vastgelegd. De voorzitter is tevens een aanspreekpunt voor de coördinatoren. De eerste vergadering wordt ongeveer 8 weken voor de eerste dienst van het project belegd. Hierbij kan naast het team van de kindernevendienst en de leden van de CKP ook de dominee die de Kerst/Paasdienst voorgaat uitgenodigd worden. De voorzitter maakt van elke vergadering notulen die ook naar de Jeugdraad (Carla Oostendorp, carla.oostendorp@outlook.com) gemaild worden. De voorzitter maakt een app-groep aan met alle leden, wat de communicatie onderling vereenvoudigd. De voorzitter is contactpersoon en op de hoogte van communicatie tussen commissieleden, dominee, beamerteam en kosters.

Beschrijving rol coördinator toneel
Met het onderdeel toneel wordt het gedeelte bedoeld dat te maken heeft met de uitbeeldingen en activiteiten die gedaan worden door kinderen/volwassenen, behorend bij het project van Kerst en Pasen. Hierbij horen ook de lijdens- en adventszondagen. In principe is de coördinator initiatiefnemer om de zaken rond dit deel op gang te brengen.
1. Op creatieve wijze invulling geven aan het project met en voor kinderen, voor het zogenoemde kindermoment.
2. Communicatie met (gast)dominee over invulling van het project op de verschillende momenten. Kinderen/volwassenen hun medewerking vragen
3. Kindermomenten tijdens de lijdens- en adventsweken (laten) uitvoeren. Ook tijdens bijzondere diensten (doop, belijdenis e.d.)
4. Kindermoment tijdens de kinderdiensten (kerstfeest en paasfeest) organiseren
5. Communicatie met kosters over het kindermoment (app)
6. Communicatie met de beamercommissie (mail)

Voor beide vacatures geldt:

Geschatte taak belasting:
In totaal worden er 3 a 4 vergaderingen gepland. Start-, verloop- en evaluatievergadering. Deze duren max 1,5 uur. Nadien kunnen de mensen van de geledingen samen dingen uitwerken. Verder is er app-contact. Per zondag wordt de uitvoering van de kindermomenten verdeeld.

Periode: Kerstproject tussen okt-dec
Paasproject tussen jan-april

Info: Inge de Roon
ingederoon@hotmail.nl
06-48246045

Vacature: Oppassers en jeugdoppassers
Beschrijving rol, taak, functie:
Oppassers: regelmatig oppassen in de morgendienst. Samen verantwoordelijkheid dragen over een groep jonge kinderen. (0-4)
Jeugdoppassers: onder ‘begeleiding’ van ouder oppassers op een stel kinderen onder de 4 jaar.
Geschatte taakbelasting:
Hoe meer oppassers hoe minder vaak je op hoeft te passen.
Vacature gaat in per: na de zomervakantie

Activiteitenperiode: schooljaar 2020-2021

Wij zoeken iemand met de volgende interesses, achtergronden, vaardigheden, talenten:
Goed met kinderen om kunnen gaan. Mooi zou zijn als iedereen die een kind brengt voor de oppas, zich ook aanmeldt om zelf op te passen.

Contactpersoon vacature:
Naam: Erika Limburg en Gerdi Snoeijer
Telefoon:
E-mail: oppashoeksteenkerk@gmail.com
Bijzonderheden:
geen

Vacature:
Kindernevendienstleiding

Beschrijving rol, taak, functie:
1x in de 5 weken leidinggeven aan een groep van de knd (groep 1-5 basisschool)
1x in het jaar deelnemen aan een extra taak (Kerst, Pasen, overstapdienst groep 5, welkom in de kerk groep 2, gezellige middag)

Geschatte taakbelasting:
per zondagsdienst ongeveer half uur voorbereiding, 1,5 uur knd, 1x in 3 maand vergadering

Vacature gaat in per: september 2020 (na zomervakantie)

Activiteitenperiode: in ieder geval schooljaar 2020-2021, liever langer

Wij zoeken iemand met de volgende interesses, achtergronden, vaardigheden, talenten:
iedereen kan het, goede methode waar heel veel in staat

Contactpersoon vacature:
Naam: Geerlinge Hamburger
Telefoon:3334950
E-mail: geerlinge5@gmail.com

Vacature: leiding voor KOM
Beschrijving rol, taak, functie:
Weer opzetten van KOM, leidinggeven aan een groep kinderen met een rugzakje, in een kleinere groep met minder prikkels
Geschatte taakbelasting:
op dit moment moeilijk in te schatten, ligt ook aan aantal kinderen dat zich zou aanmelden om hier gebruik van te maken

Vacature gaat in per: september 2020?
Activiteitenperiode: Heel schooljaar, liefst langer
Wij zoeken iemand met de volgende interesses, achtergronden, vaardigheden, talenten:
enige kennis van en ervaring met kinderen die extra aandacht nodig hebben (autistisch spectrum, mongoloïde kinderen)

Contactpersoon vacature:
Naam: Geerlinge Hamburger (wordt misschien Femmy Schrijver)
Telefoon: 3334950
E-mail: geerlinge5@gmail.com (femmyV@outlook.com)
Bijzonderheden:
KOM wordt op het moment niet gedraaid, te weinig kinderen. We proberen het weer op te starten als blijkt dat er genoeg kinderen van deze dienst gebruik willen maken.

Vacature: Oppassers verantwoordelijk voor speelgoedkasten
Beschrijving rol, taak, functie:
Regelmatig, naast het oppassen, zorgen dat de 2 speelgoedkasten opgeruimd worden. (Kapot speelgoed wegdoen of maken, kleurplaten verzorgen, zorgen dat bakken met schoonmaakdoekjes ed. aangevuld wordt

Geschatte taakbelasting:
Frequentie in overleg.

Vacature gaat in per: zomervakantie 2020

Activiteitenperiode: schooljaar 2020-2021, liefst langer

Wij zoeken iemand met de volgende interesses, achtergronden, vaardigheden, talenten:
niks specifieks

Contactpersoon vacature:
Naam: Erika Limburg en Gerdi Snoeijer
Telefoon:
E-mail: oppashoeksteenkerk@gmail.com
Bijzonderheden:
geen

Vacature: Communicatiemedewerker
Beschrijving taakgroep, werkgroep of verband met een vacante positie:
De jeugdraad en de jeugdwerkers willen meer communiceren richting jongeren, ouders en andere gemeenteleden. Zowel via social mediakanalen als nieuwsbrief en website.
Beschrijving rol, taak, functie:
Regelmatig (1x maand tijdens het winterwerkseizoen) een nieuwsbrief uitbrengen, deze is gekoppeld aan de website en regelmatig een social media post te plaatsen of een campagne op te zetten. Deze taken zijn ook te splitsen in 2 vrijwilligers. De informatie voor de nieuwsbrief wordt verstrekt door de jeugdwerkers of coördinatoren van het jeugdwerk.
Geschatte taakbelasting:
1 uur in de week (van september tot en met april)

Vacature gaat in per:
September 2020

Wij zoeken iemand met de volgende interesses, achtergronden, vaardigheden, talenten:
Heb jij affiniteit met het schrijven van artikelen of het plaatsen van post op de social media kanalen? Dan doen we graag een beroep op jou! Samen met de andere leiding kan jij het verschil voor ze maken. Het zal ook jouw leven verrijken!

Contactpersoon vacature:
Naam: Marleen Kragt (Rol: Jongerenwerker)
Telefoon: 06-46110116
E-mail: jeugdwerkers@hoeksteenkerk.nl

Onze 21+ actiegroep gaat naar Sierra Leone; DV oktober 2020

Onze 21+ actiegroep bestaat uit ruim 20 leden, en gaat uit van de Hervormde Gemeente de Hoeksteen te IJsselmuiden. Samen met World Servants hopen wij van 14 t/m 28 oktober 2020 naar Sierra Leone af te reizen, om daar ons geloof handen en voeten te geven! We willen laten zien dat geloven niet iets is dat we voor onszelf houden, maar dat we juist ook willen delen met anderen:

“We gaan twee nieuwe klaslokalen bouwen daar in Barmoi Luma. De school is in 2005 gestart door mr. Peter Kamara. Hij is pastor, maar tegelijk ook gepassioneerde leraar. Zestien jaar geleden begon hij met het opzetten van een kleuterschool, en twee jaar later volgde een basisschool. Dat deze school er na veertien jaar nog steeds staat, zegt iets over de drive om kinderen een plek te bieden om zich kunnen ontwikkelen en waar ze kunnen leren. Want er waren veel tegenslagen te verwerken, zoals de ebolacrisis en economische crisis, en de leefomgeving van kinderen is onveilig. Het schoolbestuur heeft zich ertoe gezet om deze situatie te veranderen en heeft World Servants benaderd om hen te komen helpen bij het realiseren van hun droom: een veilige en stabiele omgeving voor de kinderen. Zonder een goed gebouw kan de school geen steun krijgen van de overheid om het onderhoud te kunnen doen en om leraren te betalen. Om nu rond te kunnen komen als school wordt er schoolgeld gevraagd. Zodra de school is goedgekeurd is het onderwijs gratis en zal de overheid ook voor de salarissen van de docenten zorgen.

 

 

over de Weekinfo en Gebedsmoment

Het is mogelijk de Weekinfo digitaal te ontvangen. Stuur een mailtje naar uw Wijkouderling of Pastoraal bezoeker.
Indien uw wijk vacant is stuur dan een mailtje naar de Assistent-scriba: assistent-scriba@hoeksteenkerk.nl. met het verzoek de Weekinfo te willen ontvangen.
Heeft u geen mailadres? Bel dan uw wijk ouderling/ pastoraalbezoeker of  de assistent-scriba.
U kunt de mailadressen en de telefoonnummers van uw wijk ouderling of pastoraal bezoeker vinden in het contactblad. Van de assistent-scriba is dat 06-53841418
Zij zullen dan zorgen dat de Weekinfo toegemaild of bezorgd wordt. Door de strenge privacy wetgeving kan de Weekinfo helaas niet op de website worden geplaatst.

Als kerkenraad willen we u, via deze weg , de komende periode blijvend informeren over het lief en leed in onze gemeente.
U kunt dan ook nu uw  betrokkenheid en meeleven tonen.

Gebedsmoment:

Elke maandag, woensdag en vrijdag wordt er om 10.00 uur een ochtendgebed uitgezonden via ‘live kerkdienst’. Er wordt een psalm gelezen of gezongen, enkele woorden bij een Bijbelgedeelte uitgesproken, een gebed gedaan en een lied ten gehore gebracht. Het duurt ongeveer 10 à 12 minuten. Het is bedoeld om met elkaar mee te leven en elkaar te bemoedigen in deze tijd.

De band die ons, als gemeente, samenbindt
die in onze harten begint
waardoor de één de ander vindt
is Christus die overwint

 

 

 

 

Gebed voor elke dag; vanuit de ochtenddienst 19 april jl.

 

De groeigroepen zijn al weer een tijdje op weg met het prachtige boekje ‘Vrucht van de Geest’ van Jos Douma. Hier een gebed uit dat boekje, gebaseerd op Galaten 5: 22-23, het stuk over de vrucht van de Geest.

Mooi om een tijd dagelijks te bidden. Dan geeft de Geest de vrucht.

 

Heer Jezus Christus, Zoon van God,
ontferm U over mij.
Uw liefde in mij,
uw blijdschap in mij,
uw vrede in mij!

Heer Jezus Christus, Zoon van God,
ontferm U over mij.
Uw geduld in mij,
uw vriendelijkheid in mij,
uw goedheid in mij!

Heer Jezus Christus, Zoon van God,
ontferm U over mij.
Uw geloof in mij,
uw zachtmoedigheid in mij,
uw zelfbeheersing in mij!

Heer Jezus Christus, Zoon van God,
ontferm U over mij.

Aangepaste dienst online, Je hoeft niet bang te zijn