jongerendienst 25 april

Lege flessen actie voor het jongerenproject

Jongerenproject weer van start

Opnieuw is er een grote groep jongeren in onze gemeente die zich wil inzetten voor het jongerenproject! We hopen dat het mogelijk is om in de zomer met de jongeren naar Oekraïne te gaan. Hier willen we een oude papierfabriek renoveren, een kamp voor kinderen organiseren en bij kwetsbare families thuis klussen. Veel kinderen hebben het moeilijk thuis. Youth for Christ omschrijft dit als gezinnen in crisis. Er is vaak sprake van armoede, alcoholverslaving en huiselijk geweld. Wij hopen twee ruimtes in de papierfabriek te renoveren, zodat de kerk in samenwerking met Youth for Christ hier een dagcentrum voor de kinderen van kan maken. Zo hebben zij een veilige plek waar ze naar toe kunnen voor gezelligheid, eten en extra begeleiding. Ook horen ze hier meer over wie God is en ervaren ze iets van Zijn liefde!

Nieuw: maandelijkse flessenactie
Dit jaar zullen we vanwege de corona crisis de acties anders vormgeven dan normaal. Daarom starten we vanaf februari met een maandelijkse flessenactie. Als u in IJsselmuiden binnen de bebouwde kom woont krijgt u van ons een witgekleurde vuilniszak door de bus. Deze kunt u vullen met statiegeld flessen bij uw voordeur zetten (eventueel samen met bierkratten). Wij zullen deze op de eerste zaterdag van de maand tussen 10:00-19:00 bij u ophalen. Daarnaast is het ook mogelijk om statiegeld bonnetjes in een envelop bij de Hoeksteen door de brievenbus te doen. We hopen met deze actie een mooi bedrag voor Oekraïne bij elkaar te sparen. Mochten we vanwege de coronacrisis niet kunnen gaan, willen we het geld gebruiken om voedselpakketten uit te delen aan de gezinnen in Oekraïne waar de nood nu extra hoog is. Heeft u nog vragen over deze actie, kunt u altijd mailen naar hoeksteenjongerenproject@gmail.com. Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!

Ophaaldata:

zaterdag  6 februari       zaterdag  1 mei
zaterdag  6 maart          zaterdag  5 juni
zaterdag  3 april             zaterdag  3 juli

 

Nieuwe informatie van de Kerkenraad (maart jl.)

De overheid geeft weer meer ruimte en dat zien we ook terug in de richtlijnen van de PKN. Er komt weer ruimte om naar de kerk te komen en ook voor zang. Op de kerkenraadsvergadering van 2 maart jl. is besloten om weer 30 mensen toe te laten bij de diensten en dat een paar liederen door onze voorzangers gezongen worden. Het zijn kleine en voorzichtige stapjes.
U kunt dus weer een uitnodiging krijgen om een kerkdienst bij te wonen. Omdat er weinig plaatsen beschikbaar zijn, kan het nog even duren. De lijst van vorig jaar is nog aanwezig. Wilt u de diensten bezoeken en heeft u dat nog niet kenbaar gemaakt, dan kunt u zich aanmelden via aanmeldenkerkdienst@hoeksteenkerk.nl.

 

KinderNevenDienst 18 april jl. Zwaarden worden gereedschap

boekje

Examen doen

Ben jij degene die straks de tas misschien wel aan de vlag mag hangen?
Of ken je iemand die examen doet?

Als jeugdraad horen we dit graag!
Geef de naam door aan Marleen Kragt

Jeugdwerkers@hoeksteenkerk.nl

KinderNevenDienst 11 april jl. De roeping van Jesaja

boekje

digitaal kinder Paasfeest 4 april jl.

Route Paaswandeling

Paasdiensten

KinderNevenDienst 28 maart ji. ‘Een spoor van liefde’; Jezus wordt gevangen genomen

boekje 28 maart

boekje Stille week