Grote renovatie van ons kerkgebouw, lees verder

 

Onze kerk staat aan de vooravond van een grote verbouwing want vanaf 11 oktober gaat er gestart worden met de renovatie van het dak en de koepel en het vervangen van het ventilatiesysteem. Een omvangrijk project waar al een lange periode van voorbereiding aan vooraf is gegaan.

“Voor de corona waren we al bezig met de voorbereidingen voor het vervangen van het schuine dak van de kerk. Het kerkgebouw staat nu bijna 30 jaar en de dakshingles waren aan vervanging toe. Maar door corona is ook de ventilatie versneld aan de orde gekomen en we hebben toen de beslissing genomen om de vervanging van het dak en van de ventilatie in één keer aan te pakken,” aldus kerkrentmeester Martin van der Vegt.

Zinken dak

“De oude dakshingles worden vervangen door een prachtig zinken dak. Zink is een duurzaam materiaal dat gemakkelijk 50 jaar mee kan en bovendien geen onderhoud vereist. De koepel met de raampjes in de nok wordt ook aangepast. De ramen verdwijnen en in de nok komt een solatube die zorgt voor het nodige daglicht in de kerkzaal. Bovenop de koepel wordt het platte dakje vervangen door een zinken puntdak waardoor er geen lekkages meer kunnen ontstaan in het dakleer,” aldus Van der Vegt.

Ventilatie

“Ventilatie is altijd al belangrijk geweest binnen ons gebouw. Ons huidige systeem is bijna 30 jaar oud en was aan vervanging toe. We hebben diverse onderzoeken laten doen en hebben gekozen voor een ventilatiesysteem dat voldoet aan de modernste eisen. Ter vergelijking: ons huidige systeem ververst 2000 kub lucht terwijl het nieuwe systeem ruim 10.000 kub lucht ververst binnen een uur,” aldus Wout Limburg.

Meer voordelen

Van der Vegt vervolgt: “Maar het nieuwe systeem biedt veel meer voordelen. Naast het constant verversen van de lucht kunnen we de lucht tevens verwarmen en koelen. Vooraf kun je de gewenste temperatuur instellen en vervolgens houdt het systeem de temperatuur constant. En dat is voor ons kerkgebouw een uitkomst want tijdens kerkdiensten loopt de temperatuur flink op als er honderden mensen een dienst bezoeken. Ook de luchtvochtigheid en het zuurstofgehalte zullen op peil blijven met het nieuwe systeem. De vloerverwarming zal door een warmtepomp aangestuurd worden. Ook alle andere bijzalen van de kerk worden voorzien van luchtverwarming en diverse zalen zullen voorzien worden van airco”.

Bouwcommissie

De Kerkrentmeesters (KRM) zijn onder andere verantwoordelijk voor de gebouwen. “Met een groepje KRM-ers hebben we een bouwcommissie gevormd en de plannen met elkaar uitgewerkt. Met name Jan van Ittersum en Martin van der Vegt zijn erg nauw betrokken omdat zij werkzaam zijn in de branche en daardoor over veel kennis en contacten beschikken,” vertelt Wout Limburg.

Van het gas af

“Het is een omvangrijk project geworden waarbij we ook nog eens helemaal van het gas af gaan. De CV ketels gaan verdwijnen en zullen verkocht worden. Geen gas heeft als nadeel dat je veel meer stroom gaat gebruiken. Op termijn zouden we daarom zonnepanelen op het platte dak plaatsen maar we hebben met elkaar besloten om dat deel van het nieuwe plan naar voren te halen en ook direct te gaan uitvoeren.”

Zonnepanelen

Door de plaatsing van 80 zonnepanelen worden we de eerste kerk in de regio die de gasmeter inruilt voor zonne-energie. Zonne-energie is een duurzame manier om energie op wekken. En er wordt geen CO₂ uitgestoten bij het omzetten van zonne-energie in elektriciteit. Ook daarin lopen we als kerk graag voorop. Dor het gebruik van zonne-energie gaan de energielasten van onze kerk drastisch naar beneden; dus het zal zichzelf weer terugverdienen,” aldus Martin van der Vegt.

Dankdagcollecte

“De aanschaf van de zonnepanelen was niet opgenomen in de begroting maar als kerk hebben we besloten om voor dit doel een speciale dankdagcollecte te organiseren. In de periode rond dankdag vragen we onze leden om voor dit doel een gift te doen. We hebben dit jaar geen actie bouwsteen gehouden en door covid was er ook geen bazaar; dus hopen we met deze dankdagcollecte genoeg geld bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van de 80 zonnepanelen. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL 69 RABO 0373 7230 32, t.n.v. CvK de Hoeksteen, o.v.v. Gift Dankdag, ” aldus financieel KRM-er Willem de Vries.

Hinder

Zowel binnen als buiten ons gebouw worden er de komende maanden volop werkzaamheden verricht en dat zal ook de nodige overlast met zich brengen voor de gebruikers van ons gebouw. Op maandag 18 oktober zal er een steiger in het midden van de kerkzaal geplaatst worden om de werkzaamheden aan de koepel te kunnen verrichten. Zoals het nu lijkt zal deze steiger er tijdens de kerkdiensten op zondag 24 oktober nog staan maar dat gaat verder niet voor problemen zorgen behalve dat het ten koste gaat van diverse zitplaatsen in het middenvak.

21+ groep aan de slag in Oekraïne 15 t/m 24 oktober

Alternatief project in Oekraïne
Helaas is het voor ons ook dit jaar door de de corona pandemie niet mogelijk om zelf te gaan bouwen aan de klaslokalen, maar steunen we wel financieel het project. Dus uw sponsorgeld komt zeker goed terecht. Gelukkig hebben een plan B gevonden. Van 15 t/m 24 oktober gaat de 21+ groep naar de Oekraïne om daar namens Youth for Christ te helpen met de opbouw van een dagcentrum voor kinderen en jongeren. De kinderen komen na schooltijd daar hun huiswerk maken en Bijbelstudie volgen. Dit dagcentrum is nog niet klaar en de groep gaat daar de kozijnen plaatsen op twee verdiepingen en de muren van stucwerk voorzien. ‘Bouwen aan verandering’ kan overal in de wereld en we weten uit eigen ervaring dat ook in de Oekraïne de mensen heel blij en dankbaar zullen zijn voor de extra handen die wij daar gaan geven’ aldus Marleen Kragt, hoofdleider van de 21+ groep.
Oproep
Omdat al het actiegeld naar Sierra Leone gaat, is er geen bouwbudget beschikbaar voor dit project. De reis- en verblijf kosten worden door de groep zelf betaald, maar wilt u ons helpen met de bouwkosten? Zo kunnen wij dit jaar niet één maar zelfs twee projecten helpen.
Zou gaaf zijn als we op u/jou steun kunnen rekenen! Uw donatie is welkom op: https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/20066

Alvast heel erg bedankt!

Voltooid leven

Voltooid leven’
Dit onderwerp is nogal actueel. In de kabinetsformatie speelt het een rol, maar ook op huisbezoek hoor je erover. Het brengt (vooral oudere) mensen in verwarring. Daarom is het belangrijk om ons er in te verdiepen. Want het gaat niet over zomaar een onderwerp, het gaat over leven en dood! Daarom zullen we er ons in de komende tijd mee bezig houden, door een themadienst te houden, een gemeente-avond te organiseren en een bespreking in de kerkenraad te plannen. Zondag 31 oktober (19.00 uur) zal ds. Van Veluw er in de avonddienst over preken, en woensdag 10 november (20.00 uur) is er over dit thema een gemeente-avond. Op deze avond zal een arts iets vertellen over de medische vragen rond ‘voltooid leven’ en een dominee over de pastorale kanten ervan. Belangrijk, kom allemaal, oud en jong. Want je kunt er zo maar mee te maken krijgen als bijvoorbeeld je opa of oma, of je ouders met die vraag geconfronteerd worden.

Wie alvast wat over dit thema wil lezen, kan het volgende boekje aanschaffen: 12 artikelen over voltooid leven.

Inhoud

1. Wat is voltooid leven?
Henk Post

2. Voltooid leven in het pastoraat van de kerk
Bert van Veluw

3. Ik kan niet meer
Margriet van der Kooi

4. Voltooid leven en de Euthanasiewet
Bart Bouter

5. De Euthanasiewet en levensbeëindiging
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink

6. Verbroken verbindingen
Maarten Verkerk

7. Voltooid leven in het licht van de Bijbel
Wim de Bruin

8. Voltooid leven: overwegingen vanuit het geloof
Kees van der Kooi

9. Ethische aspecten van voltooid leven
Theo Boer

10. Als het leven voltooid voelt: omringen met zorg?
Henk van der Meulen

11. Voltooid leven en het perspectief van de arts
Alfred Teeuw

12. Voltooid leven in het licht van Jezus Christus
Guda Borger-Koetsier

Prof. dr. Th. A. Boer, hoogleraar Ethiek van de Gezondheidszorg
Dr. G.H. Borger-Koetsier, predikant te Surhuizum en Jistrum
Mr. A.B. Bouter, advocaat
Dr. W.M. de Bruin, predikant te Bleiswijk en oudtestamenticus
Prof. dr. C. van der Kooi, emeritus hoogleraar systematische theologie
Ds. M.A.T. van der Kooi-Dijkstra, geestelijk verzorger in het Antoniusziekenhuis te Woerden
Dr. H.C. van der Meulen, oud-docent praktische theologie
Dr. H.A. Post, theoloog en voorganger
Dr. A.A. Teeuw, als specialist ouderengeneeskunde werkzaam in Salem te Ridderkerk
Dr. A.H. van Veluw, predikant te IJsselmuiden-Grafhorst
Prof. dr. M.J. Verkerk, emeritus hoogleraar christelijke filosofie
Drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink, bestuurder in de gezondheidszorg, oud-lid Tweede Kamer

Bijbelstudie ds. van Veluw

Donderdag 7 oktober Bijbelkring gaat door!
De bijbelgroep over ‘De wonderen van Elisa’ gaat definitief door! Er zijn meer dan 20 aanmeldingen. Maar je kunt je nog opgeven. En ook al kun je eens een keer niet, wees welkom. Opgeven bij: ahvanveluw@gmail.com (of tel.: 3375795)

Zondag 10 oktober: Openbaring 13
In deze coronatijd hoor je nogal eens over Openbaring 13. Sommige christenen brengen dat in verband met het vaccinatieprogramma van onze overheid. In de ochtenddienst (9.30 uur) van 10 oktober willen we eens gaan kijken wat er nu precies staat in dat hoofdstuk van het Bijbelboek ‘Openbaring’. Wie is bedoeld met dat beest uit de zee? En wat is bedoeld met dat getal van het beest: 666. ‘Wie oren heeft, moet horen.’ (Opb. 13:9)

KinderNevenDienst; 3 oktober jl. het volk keert terug

boekje

Gebed

Gebed tot God: Vader, Zoon en Heilige Geest

Vader, Heer van hemel en aarde,
Zoon, mens geworden voor ons mensen,
Geest, licht in ons hart en stem in onze ziel.

Wij aanbidden U in uw majesteit.
Wij aanbidden U in uw nederigheid.
Wij aanbidden U in uw nabijheid.

Wij bidden U, geef ons oog voor uw majesteit.
Voor uw koninkrijk, voor uw kracht en heerlijkheid.
Bevrijd ons van onze kleinheid,
onze passiviteit,
onze grauwheid.

Wij bidden U, geef ons oog voor uw nederigheid.
Voor uw bloed, uw zweet, uw tranen.
Vergeef ons onze hardheid,
onze onverschilligheid,
onze hoogmoed.

Wij bidden U, geef ons oog voor uw nabijheid.
Voor uw licht, uw waarheid en uw troost.
Genees ons van onze blindheid,
onze leugens,
onze troosteloosheid.

Wij aanbidden U in uw majesteit.
Wij aanbidden U in uw nederigheid.
Wij aanbidden U in uw nabijheid.

Vader, Heer van hemel en aarde,
Zoon, mens geworden voor ons mensen,
Geest, licht in ons hart en stem in onze ziel.

Geloofd en geprezen zij uw naam, nu en altijd, Amen.

(geschreven door Arjan Plaisier)

Bouwer gezocht bij het Jongerenproject

Handen uit de mouwen; samen kerstpakketten maken; doe mee!!

Geachte gemeenteleden,

 Wij zijn door een bedrijf uit Nieuwleusen gevraagd of wij met vrijwilligers één of meerdere dagdelen c.q. dagen, kerstpakketten willen inpakken tegen een vergoeding die ten goede komt aan De Hoeksteen. Omdat dit een unieke kans is op extra inkomsten voor de kerk, zouden we graag één of meerdere groepjes willen samenstellen die deze werkzaamheden gaan verrichten, maar als u liever als individu aan de slag gaat kan dat ook.

De Hoeksteen krijgt voor iedere vrijwilliger een vergoeding van 10 euro per uur. Het werk is dus niet vrijblijvend maar desondanks wel gezellig om te doen. U bent immers met een (grote) groep bekenden aan het werk in verbintenis met De Hoeksteen. Omdat de werkzaamheden in Nieuwleusen worden verricht, lijkt ons gezamenlijk vertrek vanuit IJsselmuiden voor de hand te liggen, maar dat zien we tegen die tijd wel.

De opbrengst van deze actie komt (bijvoorbeeld ) ten goede aan nieuwe gordijnen in de kerk

Wanneer u meer informatie wilt over deze mogelijkheid om geld te verdienen voor De Hoeksteen, of u wilt zich aanmelden, dan kunt u mailen naar helpdehoeksteen@gmail.com.

Voorwaarden deelname:

  • Minimum leeftijd 16 jaar
  • één of liefst meerdere dagdelen beschikbaar in de periode 1 oktober – 15 november 2021

Namens Diaconie/Kerkrentmeesters