Zondag avonddienst 29 maart; een interactieve online ontmoeting. 19.00 uur via https://www.hoeksteenkerk.nl/live-kerkdienst/

Een videoboodschap voor alle gemeenteleden;  tot troost en bemoediging in deze moeilijke tijd

Klik hier om de videoboodschap te bekijken!

Klik hier voor de tekst van de videoboodschap!

———————————————————————————————————————————————
In navolging van het beleid van de Protestantse Kerk zijn alle bijeenkomsten van onze kerk afgelast tot en met 6 april 2020.
Elke zondagmorgen wordt er om 9:30 uur via kerkdienstgemist.nl en de kerktelefoon een kerkdienst uitgezonden.

Ook de internet-jongerendienst van komende zondag 22 maart gaat door (19.00 uur).

Afgelopen week stonden we in de internetdienst stil bij Psalm 126: ‘Keer ook nu ons lot, HEER!’ Een geweldige psalm, waarin we in het laatste vers ook het lijden van onze Heer ontwaarden: ‘zij die met tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich’.
Komende zondag staan we stil bij Psalm 91: ‘De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, noch de pest die rondwaart in het donker.’
Wat past dat bij onze dagen nu! Maar ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

Onze kerk zal ook  de komende drie woensdagen de klokken luiden van 19.00 tot 19.15 uur: Klokken van troost en hoop.

 

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

 

Mededeling kerkelijke gemeente “De Hoeksteen”

 

 

In navolging van de overheid heeft de Protestantse Kerk Nederland de kerkelijke gemeenten aangeraden om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. De kerkelijke gemeente “De Hoeksteen” (meer dan 100 kerkgangers) heeft besloten om met directe ingang tot 1 april 2020 geen toegankelijke kerkdiensten te houden.

 

Wel wordt elke zondagmorgen om 9:30 uur via kerkdienstgemist.nl en de kerktelefoon een korte dienst met meditatie en gebed uitgezonden. Deze is na afloop van de ochtenddienst via dezelfde site op elk moment nog te zien. De korte dienst met meditatie en gebed, wordt  verzorgd door een van onze predikanten.

 

Ook andere activiteiten, waar meerdere mensen aanwezig zullen zijn, hebben we geschrapt. Naast een aantal vergaderingen gaat het om de:

– Volleybalavond (14 maart 2020)

– Vesper (18 maart 2020)

– Gebedskring (18 maart 2020)

– Gemeenteavond (18 maart 2020)

– Vrouwen Groei groep (19 maart 2020)

– Avond over filosofie van Ds. Labooy (25 maart 2020)

– Running diner (27 maart 2020)

– Bijbelkring (30 maart 2020)

– Catechese (diverse data)

De Paasmiddag voor ouderen en alleenstaanden op 7 april aanstaande gaat ook niet door. De broodmaaltijd wordt toegevoegd aan de bijeenkomst van 9 juni 2020.

Meer informatie:

Jan Smit  (communicatie-ouderling) jan2.smit@planet.nl

‘Niet alleen’; Mocht u praktische hulp nodig hebben? Is er een luisterend oor nodig?

Beste gemeenteleden,
Ondanks het Coronavirus willen we graag contact houden met elkaar en blijven klaarstaan voor elkaar. Wij hebben daarom besloten om ons, als gemeente, aan te sluiten bij de landelijke organisatie: #Nietalleen.
Dit houdt in dat mensen met een hulpvraag zich hier kunnen aanmelden.
Op dit platform (#Nietalleen) wordt de hulpvraag en het hulpaanbod door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie/kerk bij de hulpvrager in de buurt.
Voor onze gemeente De Hoeksteen zal de hulpvraag binnenkomen bij onze jeugdwerker Marleen Kragt (contactpersoon vanuit onze gemeente). Marleen heeft op dit moment een lijst met vrijwilligers en beschikt ook over een groot netwerk van beschikbare jongeren en volwassenen. Op deze manier kunnen we op een geordende manier voor elkaar klaarstaan.
Mocht u praktische hulp nodig hebben? Is er een luisterend oor nodig? Meld de hulpvraag aan bij www.nietalleen.nl of via het nummer 0800-1322.
Eventuele vrijwilligers kunnen zich aanmelden via jeugdwerkers@hoeksteenkerk.nl
of 06-46110116.

Voor vragen kunt u gerust contact opnemen met Marleen Kragt (zie bovenstaande contactgegevens)

Met vriendelijke groet,

Namens de diaconie en jeugdwerkers
-De Hoeksteen, IJsselmuiden-

Spaarproject van onze Hoeksteenkinderen

Zondag 5 januari jl. kwam Jeaneth Klijn namens de stichting Children’s Relief tijdens de Kindernevendienst een presentatie geven over het huidige spaarproject van de kinderen. Zij heeft de aanwezige kinderen laten zien en verteld wat er met het geld gebeurt waarvoor de kinderen elke week sparen.
Ze vertelde dat het gespaarde geld naar de kleuterschool in Slobozia gaat in Roemenië. Ze liet daar mooie foto’s van zien.
Daar gaan de Roma kinderen naar school, krijgen eten, worden gewassen en krijgen onderwijs op een spelende manier.
Dit alles met het doel de liefde van de Here Jezus, die wij ontvangen, door te geven via de kinderen in andere gebieden.

Spaart u mee met uw kind?
De Roma kinderen zijn u erg dankbaar.

Kamp groep 8

Middagdienst; gaat niet door

 

 

 

 

 

Op zondag 15 maart aanstaande is er weer een Middagdienst in De Hoeksteen.
Het pakkende thema voor deze dienst is: “Samen op weg naar Pasen”.
De dienst is uiteraard voor IEDEREEN bedoeld: voor de oudere en jongere jeugd, maar ook voor degenen die niet zo vaak in de kerk komen.
Misschien kunnen de “trouwe” kerkgangers allemaal iemand meenemen?!
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door onze eigen band Go(u)d.
Dat belooft dus een mooie samenkomst te worden!
De dienst wordt gehouden op een hele fijne tijd, namelijk om 16.30 uur.
Wij hopen op een hele grote opkomst!

Hartelijke groeten en graag tot 15 maart, half 5.
De Middagdienstcommissie.

Welkomstdienst, 8 maart jl.

Bingo avond voor de Oekraïne, 6 maart jl.

Na het grote succes van vorig jaar, organiseren wij dit jaar weer een bingoavond die plaats vindt op 6 maart 2020!
Aanvang 19.30 uur
Er zijn weer mooie prijzen te winnen, met een grote hoofdprijs! 🏆
Tussen de rondes door is er een gelegenheid voor een hapje en een drankje!
We spelen in totaal 8 rondes, waarvan 1 ronde met grotere prijzen!
Ook dit jaar is er weer een mooie reischeque te winnen!
🧳 Kosten vanaf 10 euro.

De opbrengst is voor het Jongerenproject – Hoeksteen IJsselmuiden

 

 

 

 

 

Diaconie collecte

Zondag 16 februari jl. hebben we gecollecteerd voor deze organisatie.