Ouderenmiddag gaat niet door

Weer geen ouderenmiddag

Helaas hebben we weer moeten besluiten een ouderenmiddag niet te laten doorgaan. We achten het niet verantwoord de ouderenmiddag van 15 februari a.s. te houden. De besmettingscijfers stijgen nog steeds sterk. Bovendien heeft de Coronacommissie besloten dat de komende twee zondagen nog geen kerkdiensten worden gehouden.

In overleg met Helmich Heutink hebben we besloten zijn lezing over iconen op de Paasmiddag (12 april) te laten plaatsvinden (als dat coronatechnisch mogelijk is). Helmich zal zijn verhaal toespitsen op iconen die betrekking hebben op de lijdenstijd en Pasen. Dat is een hele mooie combinatie.

De invulling van de Paasmiddag zal anders zijn dan anders. We hebben normaal geen lezing, maar een broodmaaltijd. Gezien de huidige stand van de Corona zijn wij van mening dat men te dicht bij elkaar komt bij de broodmaaltijd bij het pakken van brood en beleg. We gaan het dus anders doen. Maar dat ziet u vanzelf wel. Als de middag mag doorgaan, wordt het een mooie bijeenkomst!

Met hartelijke groet,

Winy Pieffers, voorzitter van de HVD/Zusterkring

h.pieffers@planet.nl; 038-3330588

Jongerendienst zondag 23 januari jl: ‘like a prayer’ on line dienst

Alternatief voor pannenkoeken restaurant

21 en 22 januari staat het jaarlijkse pannenkoekenrestaurant weer op de planning, maar helaas kan dit niet doorgaan. Nu  hebben we wat leuks bedacht!

Ontbijtpakket! Bestel voor 16 januari een ontbijtje á 12,50 euro en deze wordt op zaterdagavond 22 januari bezorgd.

In deze tijd is het moeilijk om actie te voeren, maar ook dit jaar willen we de mensen in Oekraïne weer gaan helpen! Mogen we rekenen op uw bestelling?

Jongerenprojectontbijt2022@outlook.com of via 0646110116

 

Kledinginzameling zaterdag 8 januari jl.

Op  zaterdag 8 januari was weer  maandelijkse kledinginzameling voor “Zending over Grenzen”. Zending over Grenzen biedt hulp aan mensen in Oost Europa. Kleding e.d. was weer in te leveren van 09.00-12.00 uur bij de zij-ingang van het kerkgebouw aan de Goudplevier 103. Gaarne de kleding in gesloten zakken inleveren i.v.m. het vervoer.

Lege flessen actie voor het jongerenproject

 

De maandelijkse flessenactie weer van start!
Afgelopen seizoen viel de doorlopende flessenactie in goede smaak, daarom willen we deze vanaf november opnieuw starten.

Inmiddels zijn de plastic zakken (geel dit keer) verspreid binnen de bebouwde kom in IJsselmuiden.
Deze kunt u vullen met statiegeld flessen en evt. samen met bierkratten bij uw voordeur zetten. Let daarbij op dat de flessen goed in het zicht staan. Wij zullen deze op de tweede zaterdag van de maand tussen 09:00-16:00 bij u ophalen.

Ophaal data:

12 februari,
12 maart,
9 april,
14 mei,
11 juni
9 juli.

We hopen met deze actie een mooi bedrag voor Oekraïne bij elkaar te sparen! Heeft u nog vragen over deze actie, kunt u altijd mailen naar hoeksteenjongerenproject@gmail.com.
Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fl

 

 

 

 

 

 

 

Grote renovatie van ons kerkgebouw, lees verder

 

Onze kerk ondergaat een grote verbouwing. Deze is gestart in oktober. Het is begonnen met de renovatie van het dak en de koepel en het vervangen van het ventilatiesysteem. Een omvangrijk project waar al een lange periode van voorbereiding aan vooraf is gegaan.

“Voor de corona waren we al bezig met de voorbereidingen voor het vervangen van het schuine dak van de kerk. Het kerkgebouw staat nu bijna 30 jaar en de dakshingles waren aan vervanging toe. Maar door corona is ook de ventilatie versneld aan de orde gekomen en we hebben toen de beslissing genomen om de vervanging van het dak en van de ventilatie in één keer aan te pakken,” aldus kerkrentmeester Martin van der Vegt.

Zinken dak

“De oude dakshingles worden vervangen door een prachtig zinken dak. Zink is een duurzaam materiaal dat gemakkelijk 50 jaar mee kan en bovendien geen onderhoud vereist. De koepel met de raampjes in de nok wordt ook aangepast. De ramen verdwijnen en in de nok komt een solatube die zorgt voor het nodige daglicht in de kerkzaal. Bovenop de koepel wordt het platte dakje vervangen door een zinken puntdak waardoor er geen lekkages meer kunnen ontstaan in het dakleer,” aldus Van der Vegt.

Ventilatie

“Ventilatie is altijd al belangrijk geweest binnen ons gebouw. Ons huidige systeem is bijna 30 jaar oud en was aan vervanging toe. We hebben diverse onderzoeken laten doen en hebben gekozen voor een ventilatiesysteem dat voldoet aan de modernste eisen. Ter vergelijking: ons huidige systeem ververst 2000 kub lucht terwijl het nieuwe systeem ruim 10.000 kub lucht ververst binnen een uur,” aldus Wout Limburg.

Meer voordelen

Van der Vegt vervolgt: “Maar het nieuwe systeem biedt veel meer voordelen. Naast het constant verversen van de lucht kunnen we de lucht tevens verwarmen en koelen. Vooraf kun je de gewenste temperatuur instellen en vervolgens houdt het systeem de temperatuur constant. En dat is voor ons kerkgebouw een uitkomst want tijdens kerkdiensten loopt de temperatuur flink op als er honderden mensen een dienst bezoeken. Ook de luchtvochtigheid en het zuurstofgehalte zullen op peil blijven met het nieuwe systeem. De vloerverwarming zal door een warmtepomp aangestuurd worden. Ook alle andere bijzalen van de kerk worden voorzien van luchtverwarming en diverse zalen zullen voorzien worden van airco”.

Bouwcommissie

De Kerkrentmeesters (KRM) zijn onder andere verantwoordelijk voor de gebouwen. “Met een groepje KRM-ers hebben we een bouwcommissie gevormd en de plannen met elkaar uitgewerkt. Met name Jan van Ittersum en Martin van der Vegt zijn erg nauw betrokken omdat zij werkzaam zijn in de branche en daardoor over veel kennis en contacten beschikken,” vertelt Wout Limburg.

Van het gas af

“Het is een omvangrijk project geworden waarbij we ook nog eens helemaal van het gas af gaan. De CV ketels gaan verdwijnen en zullen verkocht worden. Geen gas heeft als nadeel dat je veel meer stroom gaat gebruiken. Op termijn zouden we daarom zonnepanelen op het platte dak plaatsen maar we hebben met elkaar besloten om dat deel van het nieuwe plan naar voren te halen en ook direct te gaan uitvoeren.”

Zonnepanelen

Door de plaatsing van 80 zonnepanelen worden we de eerste kerk in de regio die de gasmeter inruilt voor zonne-energie. Zonne-energie is een duurzame manier om energie op wekken. En er wordt geen CO₂ uitgestoten bij het omzetten van zonne-energie in elektriciteit. Ook daarin lopen we als kerk graag voorop. Dor het gebruik van zonne-energie gaan de energielasten van onze kerk drastisch naar beneden; dus het zal zichzelf weer terugverdienen,” aldus Martin van der Vegt.

Dankdagcollecte

“De aanschaf van de zonnepanelen was niet opgenomen in de begroting maar als kerk hebben we besloten om voor dit doel een speciale dankdagcollecte te organiseren. In de periode rond dankdag vragen we onze leden om voor dit doel een gift te doen. We hebben dit jaar geen actie bouwsteen gehouden en door covid was er ook geen bazaar; dus hopen we met deze dankdagcollecte genoeg geld bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van de 80 zonnepanelen. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL 69 RABO 0373 7230 32, t.n.v. CvK de Hoeksteen, o.v.v. Gift Dankdag, ” aldus financieel KRM-er Willem de Vries.

Hinder

Zowel binnen als buiten ons gebouw worden er de komende maanden volop werkzaamheden verricht en dat zal ook de nodige overlast met zich brengen voor de gebruikers van ons gebouw.

Informatie over kerkdiensten

Met onmiddellijke ingang zijn de diensten alleen online te volgen. Dat heeft te maken met de nieuwe maatregelen die per 19 december 05:00 zijn ingegaan. De precieze uitwerking voor kerken horen we pas in de loop van de volgende week, maar het bijzonder onwaarschijnlijk dat er mogelijkheden zijn. Sterkte en zegen voor iedereen!

 

 

Kerstdienst zondag 26 december jl. 19.00 uur; online dienst

 

Dit zou eerst een zangdienst zijn, maar vanwege de coronamaatregelen is dat niet mogelijk. Daarom alleen online. Maar… wel heel een heel bijzondere, online dienst, want we gaan kijken naar de Kerstboodschap in het verhaal van het wonder van Elisa met de soep van de giftige komkommers, in 2 Koningen 4:38-41. ‘De dood was in de pot’, maar door het meel wat Elisa erin gooit is het weer gezond. Wat zegt dit verhaal ons over Kerst? Spannend.

Kerstnachtdienst 24 december jl. “Hoop heeft een naam” het was een online dienst

Kerstnachtdienst live vanuit De Hoeksteen

De kerstnachtdienstcommissie van de gezamenlijke kerken heeft deze week besloten om de kerstnachtdienst online uit te zenden en dus geen publiek toe te laten. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de coronamaatregelen. Dus ook dit jaar kunt u deze dienst live mee beleven vanuit uw huiskamer.

Stemt u dus vooral af op de live uitzending vanuit De Hoeksteen op www. kerkdienstgemist.nl en mis het niet. De aanvang van de dienst is 22.00 uur en het thema is ´Hoop heeft een naam´.

Er wordt medewerking verleend door de band Go(u)d, dominee van der Zee, dominee van Maanen en burgemeester Sander de Rouwe. De organisatie is in handen van De Hoeksteen, De Rank, De Goede Herderkerk en de R.K. kerk.

 

Kindernevendienst, 4e advent; Gods dienaar die door niemand werd gezien

Gods dienaar valt niet op.

Lang, lang voordat Jezus geboren werd, woonden heel veel Israëlieten in een ander land. Ze waren daar niet naartoe verhuisd omdat ze dat zelf graag wilden. Nee, ze moesten er naartoe verhuizen. Want er waren soldaten uit een ander land naar Israël gekomen. Die soldaten maakten Jeruzalem en de prachtige tempel van God kapot. En ze namen de Israëlieten gevangen, en brachten hen naar Babylonië. Voortaan moesten de Israëlieten daar wonen en werken.

Daar zitten de Israëlieten dan, in dat verre land. Ze zijn heel verdrietig. Ze missen Jeruzalem. Ze missen de tempel. Ze missen God. Komt er ooit een dag waarop ze weer gelukkig zullen zijn? Waarop ze weer terug kunnen naar hun eigen land? Of is God hen vergeten?

Op een dag staat er een profeet op de markt.
‘Luister, mensen van Israël!’ roept hij. ‘Ik heb goed nieuws voor jullie. Jullie stad Jeruzalem is kapot, maar God gaat jullie helpen. Hij zal jullie terugbrengen naar jullie eigen land, naar jullie eigen stad. God gaat iemand naar jullie toe sturen die jullie gaat redden: een speciale dienaar van wie Hij heel veel houdt. Gods dienaar zal ervoor zorgen dat alles weer goed komt. Hij zal jullie land weer heel maken. En hij zal het goed maken tussen God en jullie.

‘Wat fijn!’ zegt een man die vooraan staat. ‘Wie is het, die dienaar van God? Hoe ziet hij eruit?’

‘Hij is vast heel groot en sterk!’ zegt een meisje.

‘Met mooie kleren!’ zegt een jongen. ‘Kleren van een koning.’

De profeet schudt zijn hoofd. ‘Nee,’ zegt hij. ‘Gods dienaar valt niet op. Hij kan naast je staan zonder dat je het door hebt. Hij ziet er helemaal niet bijzonder uit. De mensen lopen hem zomaar voorbij. Ze denken: dat is iemand waar je niks van kunt verwachten. Die man is niet sterk, dat zie je zo. Gods dienaar lijkt niet op een grote, sterke boom, maar meer op een klein plantje, dat zomaar weggeblazen kan worden door de wind.

Hij zal vaak ziek zijn. Hij zal veel pijn hebben. En de mensen zullen helemaal niet aardig voor hem zijn. Ze zullen een hekel aan hem hebben. Ze zullen hem straf geven. Ze zullen hem slaan. Ze zullen hem zelfs doden.’

‘Wat?’ zegt de man die vooraan staat. ‘Maar zo iemand kan ons toch niet helpen?’

‘Dat is nou juist het geheim,’ zegt de profeet. ‘Dit is precies de manier waarop hij ons wel kan helpen. Want Gods dienaar wordt niet zomaar ziek. Hij wordt ziek in onze plaats. Zodat wij niet ziek hoeven te worden.

Gods dienaar krijgt niet zomaar straf. Hij krijgt straf in onze plaats. Hij wordt gestraft om wat wij verkeerd hebben gedaan. Gods dienaar sterft niet zomaar. Hij sterft in onze plaats. Hij zorgt ervoor het weer goed is tussen God en ons.

Jullie weten het allemaal, wij doen veel verkeerde dingen. Vaak luisteren we helemaal niet naar God. We vergeten helemaal wat God graag wil. We lijken wel schapen die niet bij de herder blijven, maar die in hun eentje weglopen. Als een schaap wegloopt, dan kan de herder hem niet beschermen. Dan kan er zomaar een leeuw komen die het schaap dood bijt.

Maar Gods dienaar gaat ons helpen. Ook al ziet hij er niet sterk uit, ook al heeft hij geen grote mond en valt hij niet op, hij zal ervoor zorgen dat het goed komt tussen God en ons. Hij gaat ons redden. Gods dienaar komt eraan, mensen. En dat is het beste nieuws dat we maar kunnen krijgen!’

Jaren later wordt Jezus geboren. Hij ziet er niet heel sterk uit. Hij heeft geen grote mond. Eigenlijk valt Hij bijna niet op. Maar de mensen die in Hem gaan geloven, zeggen tegen elkaar: ‘Hé! Die dienaar van God, waar de profeet heel lang geleden over sprak – zou dat Jezus zijn? Hij is als kleine baby naar ons toe gekomen, en Hij had niet eens een bedje om in te slapen. Hij helpt alle mensen die Hij tegenkomt. Hij zorgt ervoor dat het weer goed komt tussen God en ons. Hij is onze redder!’