Collectes

Tijdens de kerkdienst gaan er twee collectezakken rond en bij de uitgang staan collectanten met collectezakken. De gegeven bijdragen gaan naar verschillende doeleinden.
Het is nu ook  mogelijk om naast het geven van contant geld of collectebonnen via je smartphone mee te doen met de collecte tijdens de kerkdiensten. We werken hiervoor samen met de app van Givt. De Givt-app kun je gratis downloaden via de App Store of Google Play Store.
Zo geef je aan 3 collectes in de dienst tegelijk
Met de app kun je aan meerdere collectes geven. Druk op ‘Collecte toevoegen’ om een collecte toe te voegen. Voor iedere collecte voer je een bedrag in. Als de collectezak langskomt, houdt je je telefoon bij de eerste collectezak. Via een zendertje wordt er verbinding gemaakt met de app. Je hoeft je telefoon alleen maar langs de eerste collectezak te houden om voor alle 3 de collectes te geven. De zender die in de 1e collectezak zit weet exact welk bedrag voor welke collecte is bestemd. Tijdens het geven in de kerk hoef je geen internetverbinding te hebben. Wel moet je Bluetooth aan hebben staan.

Zendingsbussen
Omdat er standaard van 3 collectes wordt uitgegaan, is er voor de zendingsbussen een iets andere werkwijze nodig. Voor de zendingsbussen maken we gebruik van een QR code. Na het opnieuw openen van de app voeg je één nieuwe collecte toe en voert het bedrag in. Kies voor doneren middels QR code en scan de QR code die op de zendingsbus staat. De gift aan de zending is een feit.

College van collectanten
Dit college verzorgt, samen met de diakenen, de collectes tijdens de kerkdiensten. Voorzitter van het college is:
mevr. Sylvia Sleurink,  Goudplevier 61  8271 GE IJsselmuiden   038-3325118

Collectebonnen
Volgens de fiscale wetgeving zijn giften aan de kerk (ook de kerkelijke bijdrage aan kerkbalans) aftrekbaar. Bewaar hiervoor wel de schriftelijke bewijsstukken. Door op zondag, in plaats van geld, collectebonnen in de collectezakken te doen, heb je ook hiervan schriftelijk bewijs. Bij iedere kaart zit een kwitantie. De collectebonnen mogen ook in de zendingsbussen bij de uitgang.

Het is mogelijk om de collectebonnen via internet te bestellen of via de briefjes onder in de bus ‘Bestelling collectebonnen’ in de hal van de kerk, die je ingevuld weer in dezelfde bus boven in kunt doen.

Bestellingen (via internet) die tot en met donderdagavond zijn binnengekomen, worden dezelfde week nog bezorgd – voor de aankomende zondag dus. Omdat het bezorgen van alle bestellingen de nodige tijd vergt, vragen we gemeenteleden die verder weg wonen om hun bestelling in het daarvoor bestemde postvakje in het administratiekantoor voorin de kerk af te halen. Je wordt daarover dan vooraf via de mail geïnformeerd.

We verzoeken je het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen over te maken op IBAN rekeningnummer: NL44SNSB0927654016 (nieuw rekeningnummer collectebonnen per 14 maart 2023)

Beheer/uitgifte collectebonnen
Het beheer en de uitgifte van collectebonnen wordt verzorgd door Herman Kroes en Wim Slendebroek.
Herman Kroes: herkro@live.nl of (038) 332 37 83- (in de “even” maanden) of
Wim Slendebroek: wimslendebroek@hotmail.com of 06-55540518 (in de “oneven” maanden).
Mocht je vragen hebben, of ervaar je problemen bij het bestellen en afleveren van de bonnen, neem dan contact op met één van deze contactpersonen.

Verjaardagszakjes
De verjaardagfondszakjes worden ingeleverd op de laatste vrijdag van de maand (behalve juli) van 18.30-19.30 uur in De Hoeksteen.
Coördinator is Ada Genuït  adagenuit@gmail.com