Collectes

Tijdens de kerkdienst gaan er twee collectezakken rond en bij de uitgang staan collectanten met collectezakken. De gegeven bijdragen gaan naar verschillende doeleinden.

College van collectanten

Dit college verzorgt, samen met de diakenen, de collectes tijdens de kerkdiensten. Voorzitter van het college is:
mevr. Sylvia Sleurink,  Goudplevier 61  8271 GE IJsselmuiden   038-3325118

Collectebonnen

Volgens de fiscale wetgeving zijn giften aan de kerk (ook de kerkelijke bijdrage aan kerkbalans) aftrekbaar. Bewaar hiervoor wel de schriftelijke bewijsstukken. Door op zondag, in plaats van geld, collectebonnen in de collectezakken te doen, heb je ook hiervan schriftelijk bewijs. Bij iedere kaart zit een kwitantie. De collectebonnen mogen ook in de zendingsbussen bij de uitgang.

Het is mogelijk om de collectebonnen via internet te bestellen of via de briefjes onder in de bus ‘Bestelling collectebonnen’ in de hal van de kerk, die je ingevuld weer in dezelfde bus boven in kunt doen.

Bestellingen (via internet) die tot en met donderdagavond zijn binnengekomen, worden dezelfde week nog bezorgd – voor de aankomende zondag dus. Omdat het bezorgen van alle bestellingen de nodige tijd vergt, vragen we gemeenteleden die verder weg wonen om hun bestelling in het daarvoor bestemde postvakje in het administratiekantoor voorin de kerk af te halen. Je wordt daarover dan vooraf via de mail geïnformeerd.

We verzoeken je het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen over te maken op IBAN rekeningnummer: NL49 ABNA 0597 3152 99.

Beheer/uitgifte collectebonnen
Het beheer en de uitgifte van collectebonnen wordt verzorgd door Herman Kroes en Wim Slendebroek.
Herman Kroes: herkro@live.nl of (038) 332 37 83- (in de “even” maanden) of
Wim Slendebroek: wimslendebroek@hotmail.com of 06-55540518 (in de “oneven” maanden).
Mocht je vragen hebben, of ervaar je problemen bij het bestellen en afleveren van de bonnen, neem dan contact op met één van deze contactpersonen.

Verjaardagszakjes
De verjaardagfondszakjes worden ingeleverd op de laatste vrijdag van de maand (behalve juli) van 18.30-19.30 uur in De Hoeksteen.
Coördinator is Ada Genuït  adagenuit@gmail.com