Contactblad

Via het contactblad wordt de gemeente op de hoogte gehouden van alle zaken binnen onze kerkelijke gemeente. Het blad verschijnt eens per vier weken (vakantieperiode: zes weken). Ook familieberichten kunnen worden opgenomen. Onder berichten van derden kunnen – voor zover ruimte – berichten van verenigingen e.d. (met een kerkelijke strekking) worden geplaatst.

Rooster Contactblad 2023

De redactie bestaat uit:
Mathijs Ruiter (06-29089850) (eindredactie + inleveren kopij)  contactblad@hoeksteenkerk.nl
J. Tol-Snoeijer (038-3325527) (advertenties)   jennietol@kpnmail.nl
Willem de Zeeuw (038-3324741)  (zet- en drukwerk)   drukwerk@hoeksteenkerk.nl

Het inbinden en bezorgen, wordt gedaan door een groep vrijwilligers o.l.v.
G. Weever (038-3321728) gweever@ziggo.nl

De abonnementenadministratie wordt bijgehouden door Herman Kroes:(038-3323783)
Wilt u een abonnement op het contactblad mail naar:  herkro@live.nl

Hervormd Blad ‘Confessioneel’
Naast het contactblad is er ook het blad ‘Confessioneel’. Dit blad geeft op een heldere manier informatie over wat zich afspeelt in de kerk in het algemeen en in de Hervormde Kerk in het bijzonder. Zo staan er bijvoorbeeld verslagen van de synodezittingen in, maar ook andere interessante artikelen.

Inlichtingen: dhr. D. Verloop, Zandbergstraat 1f, tel. 038-3316598.