CU-programma (catechese)

Het jeugdwerk in de Hoeksteen heeft als missie: jongeren helpen Jezus te zoeken, te zien en zichtbaar te maken. We willen als kerk een plaats zijn waar jongeren welkom zijn en

gezien worden. Verder is het goed als jongeren elkaar ontmoeten en vriendschappen opbouwen. We willen vooral ook een plek zijn waar zij ontdekken dat God hen ziet. Daarom hebben we het 12+jeugdwerk de overkoepelende naam CU (‘See You’) gegeven. Dit betekent: ‘ik zie je’ en ook ‘tot ziens’.

Basiscatechese voor kinderen van groep 8 Basics behandelt hoofdthema’s uit het christelijk geloof op een manier die kinderen aanspreekt. Kinderen in de bovenbouw van de basisschool zijn

erg leergierig, ook als het gaat om geloven en de kerk. Basics sluit aan bij die natuurlijke ontwikkeling. De kinderen maken bijvoorbeeld kennis met

het avondmaal, dopen, wat er in de kerk gebeurt en vragen zich af: waar is God eigenlijk?

Basics wordt afgewisseld met club van groep 8. Zo zit er continuïteit in en hebben de kinderen elke week een activiteit.

 

CU2learn

Eén keer per twee weken is er CU2learn (catechisatie). Hier helpen we jongeren ontdekken dat de Bijbel relevant is voor hun leven.

Wanneer is er CU2learn en voor wie?

De groepen worden in 3 verschillende leeftijdscategorieën ingedeeld:

Brugklas t/m 15 jaar: om de week op maandag-, dinsdag-, woensdag van 19:00-20:00 uur (of anders in overleg) Deze vinden allemaal in huiselijke kring plaats.

16 t/m 19 jaar: om de week op maandag- (kerk), dinsdag- of woensdagavond (op verschillende tijden en bij iemand thuis).

Voor deze avonden gaan we gebruik maken van een werkboekje. De kosten hiervan zijn €13,95.

*20 jaar en ouder: om de week op maandag (kerk)

*Belijdeniscatechese: om de week op maandag (kerk)

* Valt niet onder het CU programma, maar voor het gemak wel meegenomen in deze brief en aanmelden)

Rooster CU2Learn (12, 13 en 14-jarige)

Maandag Dinsdag Woensdag Maand
27 28 29 September
11 12 13 Oktober
25 26 27 Oktober
8 9 10 November
15 16 17 November
29 30 1 November/December
3 4 5 Januari
17 18 19 Januari
31 1 2 Januari/Februari
14 15 16 Februari
28 1 2 Februari/Maart
14 15 16 Maart
8 8 8 April (afsluiting)

Rooster CU2learn (15 t/m 19 jaar)

Maandag Dinsdag Woensdag Maand
27 28 29 September
11 12 13 Oktober
25 26 27 Oktober
1 2 10 November
15 16 17 November
29 30 1 November/December
10 11 5 Januari
24 25 19 Januari
7 8 2 Februari
28 1 16 Februari/Maart
14 15 2 Maart
28 29 16 Maart
8 8 8 April (afsluiting)

Rooster 20+ catechese

Maandag Maand
11 Oktober
25 Oktober
8 November
22 November
6 December
3 Januari
17 Januari
31 Januari
14 Februari
28 Februari
14 Maart
28 Maart
8 April (afsluiting)

Rooster belijdeniscatechese

11 en 25 Oktober
8 en 22 November
16 December
3, 17 en 31 Januari
14 en 28 Februari
14 Maart
28 Maart (aannemingsavond met ouderlingen)
15 April (belijdenisdienst)

CU2chill

Op zondagmiddag ben je als 12-, 13-, of 14-jarige elke maand welkom om voor de jongerendienst naar De Boog te komen!

Vanaf 16.00 uur kun je elkaar ontmoeten, chillen en leuke activiteiten doen die door verschillende mensen georganiseerd worden. Aan het einde van de middag eten we een hapje met elkaar en aansluitend kun je naar de jongerendienst!

Hieronder zie je alle data van de zondagen. Aanmelden voor deze activiteit is niet verplicht, maar in verband met alle veiligheidsverplichtingen  rondom Corona wel aanbevolen.

Vanaf dit seizoen, wordt er een kleine vergoeding gevraagd voor het deelnemen aan de CU2Chill middagen. Dit zal een bedrag zijn van €2,50 per maand.

19 september 24 oktober 28 november 19 december 23 Januari 27 Februari 27 Maart 24 April 29 Mei 26 juni

CU@groeigroep

Eén keer per maand op de zondag avond is er CU@groeigroep. Met andere jongeren ga je, tijdens 10 interactieve meetings, op zoek naar antwoorden.

Je eet gezellig samen, aansluitend een gesprek of activiteit (die aansluit bij het thema). Daarna luister je naar een kort, inspirerend verhaal en praat je daar met z’n allen over door. Geen vraag is te gek om te stellen!! De groepen worden in 2 verschillende leeftijdscategorieën ingedeeld

1e,2e en 3e klassers veelal op de 2e zondag van de maanden oktober t/m april

Vanaf 4e klas op de 1e zondag van de maanden oktober t/m april.

Daarnaast heb je ook de groeigroep +, dit is voor jongeren die al een stapje verder zijn in het geloof en dieper op de thema’s willen ingaan. Op dit moment is er een groeigroep +, bij genoeg aanmeldingen vormen we een tweede groep

12 t/m 15 jaar 16+ Groeigroep +
10 oktober 19 september (helpen bij de Mozeswandeling voor gemeenteleden) 19 september (helpen bij de Mozeswandeling voor gemeenteleden)
14 november 7 november 14 november
12 december 12 december (afwijkend in het rooster) 12 december
9 januari 2 januari 9 januari
13 februari 6 februari 13 februari
13 maart 6 maart 13 maart
10 april 3 april 10 april

 

 

CU4all > met z’n allen en CU4fun

Verschillende keren per jaar zullen er activiteiten zijn voor jongeren. Te denken aan Running Dinner, Sirkelslag Young, Nacht zonder dak, sporttoernooien, bowlingavond of zwemmen.

Daarnaast hebben we een eigen jongerenband die samengesteld.

Datums die al bekend zijn:

Startmoment: 18 september

Sporttoernooi: 19 november (cu4fun)

Sirkelslag Young: nog niet bekend (12 t/m 15-jarige)

Bowlen/lasergamen: 23 april (cu4fun)

Opwekking: 3 t/m 6 juni

EO jongerendag: nog niet bekend (waarschijnlijk 11 juni)

AANMELDEN!!

Aanmelden (graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor 16 september) voor 1 of meerdere programma’s kan via het adres: jeugdwerkers@hoeksteenkerk.nl

Graag de volgende gegevens melden:

Naam en adres

06 nummer

Geboortedatum

Mailadres van jongeren en ouders

Welk onderdeel of onderdelen (bijv. club 8 en CUBasics)

Eventueel een naam van iemand bij wie je samen in de groep wilt

Nieuwsbrief ontvangen ja/nee

Toestemming voor het maken van foto’s ja/nee