See you (CU)

CU-programma (catechese)

Het jeugdwerk in de Hoeksteen heeft als missie: jongeren helpen Jezus te zoeken, te zien en zichtbaar te maken. We willen als kerk een plaats zijn waar jongeren welkom zijn en gezien worden. Verder is het goed als jongeren elkaar ontmoeten en vriendschappen opbouwen. We willen vooral ook een plek zijn waar zij ontdekken dat God hen ziet. Daarom hebben we het 12+jeugdwerk de overkoepelende naam CU (‘See You’) gegeven. Dit betekent: ‘ik zie je’ en ook ’tot ziens’.

CU2learn

Eén keer per twee weken is er CU2learn (catechisatie). Hier helpen we jongeren ontdekken dat de Bijbel relevant is voor hun leven.

Wanneer is er CU2learn en voor wie?

Er zijn 3 verschillende groepen:

Brugklas t/m 15 jaar: om de week op maandag-, dinsdag-, woensdag van 19:00-20:00 uur (of anders in overleg) Deze vinden allemaal in huiselijke kring plaats.

Vanaf 16 jaar is er een groep en er is een groep voor jongeren die nog geen belijdenis willen doen, maar net een stapje meer willen, al verder willen spitten in de bijbel.

Voor deze avonden gaan we gebruik maken van een werkboekje. De kosten hiervan zijn €13,95.

Daarnaast is er de belijdenisgroep op maandag avond (Valt niet onder het CU programma, maar voor het gemak wel meegenomen in deze brief en aanmelden)

Rooster CU2Learn

Maandag Dinsdag Woensdag Maand
26 27 28 September
10 11 12 Oktober
24 25 26 Oktober
7 8 9 November
21 22 23 November
12 13 14 December
9 10 11 Januari
23 24 25 Januari
6 7 8 Februari
20 21 22 Februari
13 14 15 Maart
1 1 1 April (afsluiting)

Rooster CU2learn vanaf 16 jaar

Maandag Dinsdag Woensdag (plus groep) Maand
26 27 28 September
10 11 12 Oktober
24 25 26 Oktober
7 8 9 November
21 22 23 November
12 13 14 December
9 10 11 Januari
23 24 25 Januari
6 7 8 Februari
20 21 22 Februari
13 14 15 Maart
1 1 1 April (afsluiting)

Rooster belijdeniscatechese; door ds. Guus Lab0oy

11 en 25 Oktober
8 en 22 November
16 December
3, 17 en 31 Januari
14 en 28 Februari
14 Maart
28 Maart (aannemingsavond met ouderlingen)
15 April (belijdenisdienst)

CU@groeigroep

Eén keer per maand op de zondag avond is er CU@groeigroep. Met andere jongeren ga je, tijdens 10 interactieve meetings, op zoek naar antwoorden.

Je eet gezellig samen, aansluitend een gesprek of activiteit (die aansluit bij het thema). Daarna luister je naar een kort, inspirerend verhaal en praat je daar met z’n allen over door. Geen vraag is te gek om te stellen!! De groepen worden in 2 verschillende leeftijdscategorieën ingedeeld

1e,2e en 3e klassers veelal op de 2e zondag van de maanden oktober t/m april

Vanaf 4e klas op de 1e zondag van de maanden oktober t/m april.

Daarnaast heb je ook de groeigroep +, dit is voor jongeren die al een stapje verder zijn in het geloof en dieper op de thema’s willen ingaan. Op dit moment is er een groeigroep +, bij genoeg aanmeldingen vormen we een tweede groep

12 t/m 15 jaar 16+ Groeigroep +
18 september (start) 18 september (gezamenlijke start) 18 september (gezamenlijke start)
9 oktober 2 oktober 9 oktober
13 november 6 november 13 november
11 december 18 december (afwijkend in het rooster) 11 december
8 januari 15 januari (afwijkend in het rooster) 8 januari
12 februari 5 februari 12 februari
12 maart 5 maart 12 maart
2 april 2 april 2 april
30 oktober
27 november
18 december
22 Januari
26 Februari
26 Maart
23 April
21 Mei
25 juni

CU2chill

Op zondagmiddag ben je als 12-, 13-, of 14-jarige elke maand welkom om voor de jongerendienst naar De Boog te komen! Vanaf 16.00 uur kun je elkaar ontmoeten, chillen en leuke activiteiten doen die door verschillende mensen georganiseerd worden. Aan het einde van de middag eten we een hapje met elkaar en aansluitend kun je naar de jongerendienst!

Hiernaast zie je alle data van de zondagen. Aanmelden voor deze activiteit niet verplicht, maar wel wenselijk.

CU4all > met z’n allen en CU4fun

Verschillende keren per jaar zullen er activiteiten zijn voor jongeren. Te denken aan Running Dinner, Sirkelslag Young, Nacht zonder dak, sporttoernooien, bowlingavond of zwemmen.

Daarnaast hebben we een eigen jongerenband die samengesteld.

Datums die al bekend zijn:

Sporttoernooi: 18 november (cu4fun)

Sirkelslag Young: 3 februari (12 t/m 15-jarige)

Bowlen/lasergamen: 15 april (cu4fun)

Opwekking: 26 t/m 29 mei

EO jongerendag: nog niet bekend (waarschijnlijk 4juni)