Taken van de diaconie

De gemeente in al haar leden geroepen tot de dienst der barmhartigheid, beantwoordt onder leiding of door de arbeid van de diakenen deze roeping in het diaconaat. En nog steeds zijn er mensen in nood. Dit is het geval in IJsselmuiden, in Nederland en ook ver daarbuiten. De diakenen trachten ook in onze tijd de christelijke barmhartigheid in praktijk te brengen. Daarnaast kennen zij uiteraard hun andere ambtelijke bezigheden, zoals het collecteren tijdens de kerkdiensten en het dienen aan de Avondmaalstafel. De diakenen functioneren ook mee in het wijkteam en willen zo midden in de gemeente staan.

De diakenen zijn:

1. Willem Westerink Nachtegaal 5, 8271 HS 038-4204042     voorzitter
2. Sandra van Dijk-van Werven Karthuizerlaan 14 06-34133922
3, Wim Slendebroek Zeester 8 06-55540518
4. Gerwin Oostendorp Kreeft 39 06-83775227 penningmeester
5. Petra Koekkoek
6. Arend Schreuder Burg. van Engelenweg 121 06-13268061
7. André Heldoorn Kapberg 41 06-53648577
8. Annet van der Scheer-IJssel  de Bogaard 35 06-48615276  secretaris
9. Harrald Snoeijer

Burg. van Engelenweg 201 A

06-1234329

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL71SNSB0918785693.

De collectanten verzorgen, samen met de diakenen, de collectes tijdens de kerkdiensten. Coördinator is  Sylvia Sleurink Goudplevier 61  8271 GE IJsselmuiden   038-3325118
Klik hier voor meer informatie over collectes en collectebonnen.

Jongerenprojecten 

Het jongerenproject ‘De Hoeksteen’ is een project voor jongeren in de leeftijdscategorie 16+ en valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie.
In de afgelopen jaren zijn projecten gedaan in Polen (1999), Slowakije (2001 tot en met 2005) en Hongarije (2006 tot en met 2014).
In 2015 is begonnen met een project in Roemenië en in 2018 afgerond.
In 2019 wordt een nieuw project gestart in de Oekraïne.

Bloemengroet

Elke zondag gaan de bloemen uit de dienst als groet van de gemeente, naar één van de zieke of oudere gemeenteleden.

U kunt hieraan meewerken door:
• een naam door te geven van een gemeentelid dat hiervoor in aanmerking komt (aan de predikant)
• een gift te geven voor het bloemenfonds

De wijkouderling c.q. wijkdame of de ouderling van dienst  bezorgt ‘s avonds de bloemen.

RTV IJsselmond217262_rtv_ijsselmond

De regionale omroep zendt op zondagmorgen radio kerkdiensten uit. Ook een aantal diensten van ’De Hoeksteen’ komt daarvoor in aanmerking. Zo’n dienst is onderdeel van een radioprogramma dat drie uur duurt. Vanuit onze gemeente zijn bij de uitzending betrokken: Harry Wezenberg, Anne Doosje en Henk van der Horst (coördinator; Kamperzeedijk 103, 8281 PD Genemuiden, telefoon: 038-3324880). Zij zorgen voor de verdere invulling van het programma, zoals muzikale omlijsting, kindervertelling, vraaggesprek enz. Vanuit de diaconie is dhr. Willem Westerink, telefoon: 038-4204042, betrokken bij de commissie.

Zendingsbussen

Bij de uitgang van de kerk hangen de zendingsbussen. Met de opbrengst hiervan wordt aan verschillende zendingsprojecten steun verleend.
De missionaire commissie houdt u via het contactblad hiervan regelmatig op de hoogte.

College van collectanten

Dit college verzorgt, samen met de diakenen, de collectes tijdens de kerkdiensten.
Voorzitter van het college is mevr. Sylvia Sleurink,  Goudplevier 61  8271 GE IJsselmuiden   038-3325118

Auto ophaaldienst

Mocht u niet in staat zijn op eigen gelegenheid de kerkdiensten te bezoeken, dan is er de mogelijkheid om per auto gehaald en gebracht te worden. Deze mogelijkheid geldt alleen voor de morgendienst en is uiteraard geheel gratis. Wilt u gebruik maken van de auto-ophaaldienst, neemt u dan contact op met diaken Harrald Snoeijer, tel. 06-12343294

Kerkgangers uit Genemuiden kunnen contact opnemen met:
diaken Andre Heldoorn : 06-53648577