Wijk zuid : Dominee G.H. Labooy

Sinds november 2014 ben ik predikant hier in de Hoeksteen. Ik ben in Den Haag in 1959 geboren in een liberaal, ongelovig gezin. Mijn vader was radioloog. Na mijn middelbare school studeerde ik medicijnen in Utrecht. Naast patiëntenzorg werd ik vooral geboeid door neurologie en psychiatrie. In mijn studententijd ben ik flink actief geweest op de studentenvereniging (U.S.C., met veel muziek en een literair gezelschap).

In die studententijd werd ik geraakt door een honger naar existentiële zingeving: ‘onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U, o God’ (Augustinus). Na een spirituele reis van enkele jaren kwam ik tot geloof in Jezus Christus. Ik sloot mij aan bij de studenten gemeenschap (EUG) en later bij de Domkerk. De ontdekking van geloof en God was zo overrompelend, dat ik besloot theologie te gaan studeren aan de zaterdagopleiding te Utrecht. Dankzij wijze raadgevers vanuit de kerk maakte ik mijn studie medicijnen wel af.

Na mijn artsexamen (1986) ben ik vijf jaar als basisarts in een kliniek voor verslavingszorg gaan werken (Groningen). Ik deed, naast groepswerk, vooral de psychiatrische diagnostiek bij mensen met verslavingsproblemen.

In 1992 was ik klaar met mijn studie theologie en ben ik predikant geworden. Eerst in Rinsumageest (bij Dokkum), later in Hoek van Holland (telkens 75%). Door het parttime dienstverband had ik meer tijd voor mijn wetenschappelijke belangstelling. In 2005 ging ik naar Papendrecht (Bethlehemkerk, fulltime).

Wetenschappelijk gezien interesseert mij vooral de verhouding tussen wetenschap en geloof, tussen denken en geloof. In 2000 ben ik gepromoveerd op een onderwerp rond de combinatie van biologische psychiatrie en geloof. Sindsdien ben ik op dit terrein van de relatie tussen wetenschap en geloof steeds actief gebleven.

Ik houd van mijn werk als predikant. Het is inspannend en vraagt veel van je, maar ik kom vaak dankbaar thuis: ik vind het een voorrecht en geschenk dat ik in Zijn wijngaard mag werken. Ik probeer dat in een steeds groeiende afhankelijkheid van mijn Heer te doen: ‘Telkens weer moet ik uw kracht verstaan’. (‘Ik bouw op U’)

Ik ben getrouwd met Klarinne Labooy-Koole en samen hebben we drie kinderen; een zoon en twee dochters.