Gebedskring

Elke eerste en derde woensdagavond van de maand komt de gebedskring van De Hoeksteen bijeen.
We bidden deze avonden bijvoorbeeld voor onze kerk, de predikanten, het pastoraat, het jeugdwerk, de kerkenraad, de zieken en rouwdragenden, het wereldgebeuren wat onze aandacht vraagt en ga zo maar door.
De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 19.30 uur.
Naast het bidden, lezen we ook een tekst uit de Bijbel en denken hier samen kort over na. Tijdens het gebed is er ook altijd ruimte voor een stil gebed.
Wie niet hardop in de groep kan of wil bidden is ook van harte welkom om in stilte met ons mee te bidden. .
Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs!

Data: elke 1e en 3e woensdag van de maand
Tijd 19.00 tot 19.30 uur
Plaats De Hoeksteen
Info:
Annemarie van den Berg: avandenbergkattenberg@gmail.com

Kerk & Keuken

Komt u gezellig mee eten? Kerk en keuken is terug.

Wanneer: woensdag 5 oktober

-17.00 uur koffie

-17.30 uur eten

Kosten € 7,50 . Mocht dit te veel zijn, laat het weten dan zoeken we
samen naar een oplossing.

Aanmelden tot  2 oktober bij Mirjam Brink 06-15018879

Gebedskring

Elke eerste en derde woensdagavond van de maand komt de gebedskring van De Hoeksteen bijeen.
We bidden deze avonden bijvoorbeeld voor onze kerk, de predikanten, het pastoraat, het jeugdwerk, de kerkenraad, de zieken en rouwdragenden, het wereldgebeuren wat onze aandacht vraagt en ga zo maar door.
De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 19.30 uur.
Naast het bidden, lezen we ook een tekst uit de Bijbel en denken hier samen kort over na. Tijdens het gebed is er ook altijd ruimte voor een stil gebed.
Wie niet hardop in de groep kan of wil bidden is ook van harte welkom om in stilte met ons mee te bidden. .
Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs!

Data: elke 1e en 3e woensdag van de maand
Tijd 19.00 tot 19.30 uur
Plaats De Hoeksteen
Info:
Annemarie van den Berg: avandenbergkattenberg@gmail.com

Start middag voor clubs; groep 6,7,8 ; leuke middag vol sport en spel…

Doopgesprek

Doopdienst 11 september:

Op DV zondag 11 september is er weer een doopdienst. Gaarne opgeven bij ds. Labooy. Het doopgesprek is op donderdag 1 september om 20.00 uur. Er is ook een doopgedachtenis. Daarvoor krijgen de kinderen en de gezinnen zelf bericht! Kom je ook? We staan rond het doopvont waar je ooit gedoopt bent.

g.labooy@gmail.com

Zomergastvrijheid

Volleybal

Wanneer?

27 juli, 3 augustus, 10 augustus 17 augustus

Voor wie?
Voor jongeren in het voortgezet onderwijs

Tijd: 19.00-21.00 uur

Wees op één of meerdere avonden present !
Welkom!

Gebedskring

 

Tijd:

19.00 -19.30 uur

Welkom

Gebedskring

Inloopavond en kijkavond in de verbouwde kerk

Alle  (extra) werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Daarom wordt er op vrijdag 1 juli een inloop/kijkavond georganiseerd met betrekking tot alle bouwkundige en technische aanpassingen die zijn gedaan. U kunt zich dan een goed beeld vormen, met uitleg van de kant van de kerkrentmeesters over de resultaten van de werkzaamheden.
Kortom, een uitgelezen mogelijkheid voor iedereen. Ook weer een moment om elkaar te ontmoeten en eens even bij te praten.

tijd: 19.00 uur- 20.00 uur

Van harte uitgenodigd ALLEMAAL !!