Flessenactie voor het jongerenproject

Flessenactie

Zaterdag 8 januari komen we namens het jongerenproject tussen 09:00-16:00 weer langs om de lege flessen op te halen.
Bellen naar 06-33877179 als ze u vergeten. Afgelopen maand heeft de flessenactie het mooie bedrag van € 472,- opgeleverd.

Doet u weer mee??

Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!

Zie ook berichtgeving elders op de homepage !!!!

kleding inzameling

Kledingactie zaterdag 8 januari

Op zaterdag 8 januari a.s. houden we weer de maandelijkse kledinginzameling voor “Zending over Grenzen”. Zending over Grenzen biedt hulp aan mensen in Oost Europa. Kleding e.d. is weer in te leveren van 09.00-12.00 uur bij de zij-ingang van het kerkgebouw aan de Goudplevier 103. Gaarne de kleding in gesloten zakken inleveren i.v.m. het vervoer.

Avond vanuit het Dooptraject; kind en internet

Kind en internet

Hoe ga je om met social media, gamen en internet? Als ouder levert dat genoeg vragen op en daarin ben je niet alleen. Op donderdag 25 november is er een avond vanuit het Dooptraject over dit thema. Wil je er samen met andere ouders over nadenken en uitwisselen hoe het gaat? Van harte welkom. Uitgangspunt is de leeftijd van 7 jaar. Ook als uw kinderen ouder of jonger zijn, kunt u uiteraard aanschuiven. De avond begint om 20:00 uur in de Hoeksteen. Aanmelden is prettig, maar geen vereiste (dooptraject@hoeksteenkerk.nl). De leiding van de avond ligt bij onze jeugdwerker Marleen Kragt.

Kleding inzameling

Kledinginzameling

Zaterdag 13 november a.s. is er weer een inzameling voor Zending over Grenzen. Kleding en/of persoonlijke hygiëne artikelen (denk aan: tandpasta, tandenborstels of shampoo) kunt u van 09:00-12:00 uur inleveren bij de zij-ingang van het kerkgebouw. Graag in gesloten zakken inleveren i.v.m. het vervoer.

N.B. in verband met de coronamaatregelen willen wij u vragen de kleding e.d. achter te laten naast de kar bij de zij-ingang en daarna weer huiswaarts te gaan. Jan de Lange zorgt ervoor dat alles in de kar terecht komt.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Gemeenteavond met een gastspreker (arts) over medische vragen rondom ‘voltooid leven’ en een dominee over de pastorale kant ervan.

‘Voltooid leven’
Dit onderwerp is nogal actueel. In de kabinetsformatie speelt het een rol, maar ook op huisbezoek hoor je erover. Het brengt (vooral oudere) mensen in verwarring. Daarom is het belangrijk om ons er in te verdiepen. Want het gaat niet over zomaar een onderwerp, het gaat over leven en dood! Daarom zullen we er ons in de komende tijd mee bezig houden, door een themadienst te houden, een gemeente-avond te organiseren en een bespreking in de kerkenraad te plannen. Zondag 31 oktober (19.00 uur) zal ds. Van Veluw er in de avonddienst over preken, en woensdag 10 november (20.00 uur) is er over dit thema een gemeente-avond. Op deze avond zal een arts iets vertellen over de medische vragen rond ‘voltooid leven’ en een dominee over de pastorale kanten ervan. Belangrijk, kom allemaal, oud en jong. Want je kunt er zo maar mee te maken krijgen als bijvoorbeeld je opa of oma, of je ouders met die vraag geconfronteerd worden.

Gebedskring

Elke eerste en derde woensdagavond van de maand komt de gebedskring van De Hoeksteen bijeen.
We bidden deze avonden bijvoorbeeld voor onze kerk, de predikanten, het pastoraat, het jeugdwerk, de kerkenraad, de zieken en rouwdragenden, het wereldgebeuren wat onze aandacht vraagt en ga zo maar door.
De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 19.30 uur.
Naast het bidden, lezen we ook een tekst uit de Bijbel en denken hier samen kort over na. Tijdens het gebed is er ook altijd ruimte voor een stil gebed.
Wie niet hardop in de groep kan of wil bidden is ook van harte welkom om in stilte met ons mee te bidden. .
Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs!

Data: elke 1e en 3e woensdag van de maand
Tijd 19.00 tot 19.30 uur
Plaats De Hoeksteen
Info:
Annemarie van den Berg: avandenbergkattenberg@gmail.com

Ouderenmiddag

Op dinsdag 26 oktober a.s. hopen we weer een ouderenmiddag te houden.
Dhr. Jacob Kuiper, voorheen werkzaam bij het KNMI, zal ons vertellen over het weer.
Hij zal ook ingaan op de tornado die in juni 2019 over IJsselmuiden raasde.
De middag begint om 14.30 uur.

Opgeven  bij Winy Pieffers, tel. 3330588 of per mail h.pieffers@planet.nl.

 

Gebedskring

Elke eerste en derde woensdagavond van de maand komt de gebedskring van De Hoeksteen bijeen.
We bidden deze avonden bijvoorbeeld voor onze kerk, de predikanten, het pastoraat, het jeugdwerk, de kerkenraad, de zieken en rouwdragenden, het wereldgebeuren wat onze aandacht vraagt en ga zo maar door.
De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 19.30 uur.
Naast het bidden, lezen we ook een tekst uit de Bijbel en denken hier samen kort over na. Tijdens het gebed is er ook altijd ruimte voor een stil gebed.
Wie niet hardop in de groep kan of wil bidden is ook van harte welkom om in stilte met ons mee te bidden. .
Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs!

Data: elke 1e en 3e woensdag van de maand
Tijd 19.00 tot 19.30 uur
Plaats De Hoeksteen
Info:
Annemarie van den Berg: avandenbergkattenberg@gmail.com

Vrouwen Groei Groep

We gaan weer starten! Na een jaar waarin het heel lastig was elkaar te ontmoeten, maken we vol goede moed een nieuw begin.

We willen het boekje over Daniël “Durf Daniël te zijn” weer ter hand nemen. Er zijn nog boekjes in voorraad die vorig jaar zijn over gebleven, dus wie wil  kan het de eerste keer dat we weer bij elkaar zijn kopen.

De eerste ochtend nemen we ook ruim de tijd om bij te praten. We zien er echt naar uit en hopen dat u allemaal komt op donderdag 14 oktober. We starten zoals gewoonlijk om 9.30 uur en vanaf 9.15 uur kan iedereen binnenlopen. Om 11.30 uur sluiten we af.

De geplande data op een rij:

2021
14 oktober   18 november   16 december

2022
20 januari   17 februari ,  17 maart ,  21 april ,

We hopen elkaar  weer te ontmoeten en zien er naar uit

Voor meer informatie bij onderstaande personen.

Inge van Veluw, tel. 3375795 of ingevanveluw@gmail.com
Ilse Schudde, tel. 3557296 of ilseschudde@ziggo.nl
Klarinne Labooy, tel. 3380074 of kdkoole@gmail.com
Stijnie Bartelink, tel; 3375388 of stijnie.bartelink@outlook.com

Gebedskring

Elke eerste en derde woensdagavond van de maand komt de gebedskring van De Hoeksteen bijeen.
We bidden deze avonden bijvoorbeeld voor onze kerk, de predikanten, het pastoraat, het jeugdwerk, de kerkenraad, de zieken en rouwdragenden, het wereldgebeuren wat onze aandacht vraagt en ga zo maar door.
De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 19.30 uur.
Naast het bidden, lezen we ook een tekst uit de Bijbel en denken hier samen kort over na. Tijdens het gebed is er ook altijd ruimte voor een stil gebed.
Wie niet hardop in de groep kan of wil bidden is ook van harte welkom om in stilte met ons mee te bidden. .
Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs!

Data: elke 1e en 3e woensdag van de maand
Tijd 19.00 tot 19.30 uur
Plaats De Hoeksteen
Info:
Annemarie van den Berg: avandenbergkattenberg@gmail.com