Doopgesprek

Doopdienst en doopgesprek
DV zondag 30 mei hopen we weer de Heilige Doop te vieren. De dienst begint om 9.30 uur en wordt geleid door ds. Van Veluw. . Het doopgesprek is op maandag 17 mei  a.s. om 19.45 uur in een zaal van
‘de Hoeksteen’. Beide ouders worden verwacht. Neemt u het trouwboekje mee en leest u alvast de  folder van het dooptraject door: “Wie gedoopt is, is van de Koning”. De brochure “De grote waarde van de Bijbelse kinderdoop” is ook aan te raden. Beide vindt u in het informatie-rek in de hal van de kerk of digitaal op de website.( tabblad publicaties/brochures)

ds. van Veluw: 038-3375795
ahvanveluw@gmail.com

De volgende doopdienst is op zondag 13 juni,  deze wordt geleid door ds. Labooy
g.labooy@gmail.com
038-3380074

 

Ouderenmiddag; online

 

 

 dinsdag 16 februari wordt de ouderenmiddag online gehouden.
Te volgen via kerkdienstgemist.nl en kerk TV. Aanvang: 14.30 uur.
Koningshuis-deskundige Josine Droogendijk-Evers, zal spreken over de kleding en
juwelen van de leden van het koningshuis. Ds. Van Maanen houdt een meditatie.

Heeft u geen internet? Neem dan contact op met Anneke Kalter (06-11941157)
of Winy Pieffers (038-3330588).

Gebedskring

Elke eerste en derde woensdagavond van de maand komt de gebedskring van De Hoeksteen bijeen.
We bidden deze avonden bijvoorbeeld voor onze kerk, de predikanten, het pastoraat, het jeugdwerk, de kerkenraad, de zieken en rouwdragenden, het wereldgebeuren wat onze aandacht vraagt en ga zo maar door.
De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 19.45.
Naast het bidden, lezen we ook een tekst uit de Bijbel en denken hier samen kort over na. Tijdens het gebed is er ook altijd ruimte voor een stil gebed.
Wie niet hardop in de groep kan of wil bidden is ook van harte welkom om in stilte met ons mee te bidden. Ook zingen we enkele liederen.
Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs!

Data: elke 1e en 3e woensdag van de maand
Tijd 19.00 tot 19.45 uur
Plaats De Hoeksteen
Info
Annemarie van den Berg:  avandenbergkattenberg@gmail.com

Ouderenmiddag online; Kerstmiddag

Ouderenmiddag online op 15 december 2020, maar ook in een zaal bij de kerk.

Op 15 december a.s. staat de kerstmiddag voor ouderen gepland. In verband met Corona wordt de middag online gehouden.
De uitnodigingen zijn of worden binnenkort bezorgd. Het programma, uitgevoerd door Herma Korenberg en Jenny van Schellen, met een meditatie door ds. Van Veluw, kan worden bekeken via kerkdienstgemist.nl en via de kerktv.
Er zijn echter ouderen die niet beschikken over die mogelijkheden. Wij hebben ons daarover beraden en de volgende oplossing gevonden, met meedenken van Willem de Vries, Willem de Zeeuw en Herman Kunst (waarvoor dank). Ouderen die de kerstmiddag niet via kerkdienstgemist of de kerktv kunnen zien, kunnen in een zaal van De Hoeksteen via de beamer het programma meemaken. Hiervoor geldt een maximum van dertig personen. Omdat de nieuwsbrief digitaal wordt verspreid, zullen die ouderen dit bericht ook niet lezen. Daarom vragen wij familie, vrienden en/of buren aan die ouderen te vragen of zij gebruik willen maken van de mogelijkheid de kerstmiddag toch mee te beleven.
Opgave kan uiterlijk vrijdag 11 december a.s. bij de voorzitter van de HVD/Zusterkring, Winy Pieffers. Tel. 3330588, of via de e-mail h.pieffers@planet.nl, of een briefje door de bus, Graspieper 32.

Gebedskring

Elke eerste en derde woensdagavond van de maand komt de gebedskring van De Hoeksteen bijeen.
We bidden deze avonden bijvoorbeeld voor onze kerk, de predikanten, het pastoraat, het jeugdwerk, de kerkenraad, de zieken en rouwdragenden, het wereldgebeuren wat onze aandacht vraagt en ga zo maar door.
De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 19.45.
Naast het bidden, lezen we ook een tekst uit de Bijbel en denken hier samen kort over na. Tijdens het gebed is er ook altijd ruimte voor een stil gebed.
Wie niet hardop in de groep kan of wil bidden is ook van harte welkom om in stilte met ons mee te bidden. Ook zingen we enkele liederen.
Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs!

Data: elke 1e en 3e woensdag van de maand
Tijd 19.00 tot 19.45 uur
Plaats De Hoeksteen
Info
Annemarie van den Berg:  avandenbergkattenberg@gmail.com

Doopgesprek

Op  zondag 6 december is er de mogelijkheid om uw kind (eren) te laten dopen. Ds. Helmert Jan van Maanen zal deze  dienst leiden.
Het doopgesprek vooraf is op donderdag 26 november 20.00 uur in de Hoeksteen.
We spreken over de betekenis van de doop en de invulling van de dienst.

Beide ouders worden verwacht. Neem het trouwboekje mee een lees alvast de folder “Wie gedoopt is, is van de Koning” die jullie bij het geboortebezoek is overhandigd. De brochure “De grote waarde van de Bijbelse kinderdoop” is ook een aanrader. Beide vind je in het informatie-rek in de hal van de kerk of op de website: www.hoeksteenkerk.nl onder het tabblad publicaties / brochures

Neem voor vragen contact op met ds. Helmert Jan van Maanen
06-49948200   of    dshjvanmaanen@hoeksteenkerk.nl

Cu2Chill

Kom weer naar nieuwe CU2Chill

Kom 22 november aanstaande om 16:00 uur naar de kerk en ga samen met ons weer een leuke middag tegemoet voordat de jongerendienst start. Wij houden tijdens deze activiteit natuurlijk rekening met de Corona maatregelen, dit betekent dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar zal houden en op het moment dat we ons bewegen we een mondkapje zullen dragen. Deze middag gaan we met z’n allen spelletjes spelen! Hiermee kunnen we goed de afstand waarborgen maar kunnen we toch samen komen en een mooie middag met elkaar tegemoet gaan. Daarnaast zullen we weer met elkaar gaan eten en kun je dus aansluitend van CU2Chill mooi naar de jongerendienst gaan. Voor deze activiteit vragen wij jullie om je aan te melden bij ons als je van plan bent te komen. Je kunt je aanmelden via: cu2chill.hoeksteenkerk@gmail.com. Let op! Hiermee ben je niet aangemeld voor de jongerendienst daarna, doe dit via: aanmeldenjongerendiensten@hoeksteenkerk.nl

Zien wij je komende zondag weer?

Vriendenclub

De vriendenclub ( bewoners en vrienden die begeleiding krijgen van,  op dit moment voornamelijk Philadelphia),  komt maandag 16 november weer bij elkaar in de Hoeksteen voor een gezellige, maar ook leerzame avond.
We gaan het deze avond hebben over de geloofsbelijdenis.

We beginnen om 19.30 uur en stoppen om 21.00 uur

Lijkt het je leuk om deze avond mee te maken, dan ben je van harte uitgenodigd.

Als je vooraf nog meer wilt weten dan kun je bellen met één van onderstaande personen:
Agathe Driegen 038 – 7502984
André Heldoorn 038 3856345
Dick Hoekman 038- 3324184
Nanda de Groot 038 3327400

Kledinginzameling; Zending over Grenzen

Geef kleding
Arme gezinnen in Oost-Europa kunnen vaak geen kleding kopen. Daarom zamelt Zending over Grenzen kleding en andere goederen in. Zoals voor de familie Vartic uit Moldavië. Warme kleding. Het loon dat Nicolai in de steenfabriek verdient is onvoldoende om het gezin van te onderhouden. De kleding kwam als een geschenk uit de hemel. Moeder Raisa vertelt: “Mijn droom is uitgekomen: deze winter kunnen al mijn kinderen warme kleding dragen.”
Hulpgoederen:
De kansarme mensen die Zending over Grenzen helpt, hebben niet alleen gebrek aan kleding. Ook schoenen, hygiëne artikelen en schoolmateriaal zijn meer dan welkom.

Inzamelpunten
Door het hele land zijn er circa 50 vrijwilligers waar u uw (tweedehands) kleding en andere goederen kunt brengen.

Kleding inleveren
De mensen in Oost-Europa willen wij graag helpen met goede spullen. Daarom zijn er vrijwilligers in het magazijn in Almere die kijken naar de kwaliteit van de kleding en de kleding sorteren, zodat het op de juiste plaats terechtkomt. Levert u kleding in, doe dit dan in een gesloten plastic tas of vuilniszak, zodat het niet vies of beschadigd raakt voordat het door hun handen gaat.

In 2019 gingen er 126 hulptransporten van Mission Without Borders International naar Oost-Europa. Voor de Hoeksteen geldt dat vrijwilligers op de daarvoor aangekondigde datum, tijd en plaats de kleding inzamelen en vervolgens zorgen dat het in Almere terecht komt.

De kleding kan van 09:00 tot 12:00 uur worden ingeleverd bij de zij-ingang van
de Hoeksteen (Boni kant).

Let op:

In verband met de Corona maatregelen de zakken langs de kant zetten, niet zelf in de wagen zetten. Houd afstand !!!!

Gebedskring

Elke eerste en derde woensdagavond van de maand komt de gebedskring van De Hoeksteen bijeen.
We bidden deze avonden bijvoorbeeld voor onze kerk, de predikanten, het pastoraat, het jeugdwerk, de kerkenraad, de zieken en rouwdragenden, het wereldgebeuren wat onze aandacht vraagt en ga zo maar door.
De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 19.45.
Naast het bidden, lezen we ook een tekst uit de Bijbel en denken hier samen kort over na. Tijdens het gebed is er ook altijd ruimte voor een stil gebed.
Wie niet hardop in de groep kan of wil bidden is ook van harte welkom om in stilte met ons mee te bidden. Ook zingen we enkele liederen.
Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs!

Data: elke 1e en 3e woensdag van de maand
Tijd 19.00 tot 19.45 uur
Plaats De Hoeksteen
Info
Annemarie van den Berg:  avandenbergkattenberg@gmail.com