1e Vesper

 

Vespers met als centraal thema: 

‘Geloofsgetuigen’

In deze Lijdenstijd lopen we het spoor van getuigen na. Het Griekse woord voor ‘getuigen’ is ‘marturein’, martelaar zijn. We kijken dus naar de mensen die, vervuld van de Geest van de Messias, met hun dood hebben getuigd van Jezus. En in hun lijden kondigt de overwinning zich ook altijd al aan: hebben ze niet juist geleefd uit ‘de hoop die in hun leeft’? Hadden ze niet, in al hun zwakheid en nood, de blik gericht op Pasen, op de Opstanding?

We vieren de vespers aan de hand van een vaste liturgie die bestaat uit schriftlezingen uit het Oude – en Nieuwe Testament, gebed stiltemoment, lied, gedicht  en muzikaal intermezzo. Dit alles in een sfeer van soberheid, stilte en inkeer.

De vespers duren doorgaans een half uur en worden gehouden van 19.30-20.00 uur

Van harte welkom bij elke vesper, we zien naar u uit.