Vrouwen Groeigroep

Vrouwen Groeigroep:

Donderdag 13 december is er weer een Vrouwen Groeigroep.

Welkom vanaf 9.15 uur.

We beginnen weer met een kopje koffie/thee waarna we starten met het zingen van een lied en gebed.
We  bespreken dit keer   Noach, hoofdstuk 3 uit het boekje.  Bijbelgedeelten over Noach zijn: Gen. 6:5-22 en Hebr.11:7.

We willen ook op deze ochtend elkaar beter leren kennen en van elkaar leren op het terrein van leven en geloof.

We hopen u te ontmoeten op deze ochtend en zien naar u uit!

Info:
Inge van Veluw, tel: 3375795 /ingevanveluw@gmail.com
Ilse Schudde, tel: 3557296 /ilseschudde@ziggo.nl
Stijnie Bartelink, tel: 3375388 /stijnie.bartelink@outlook.com
Klarinne Labooy, tel: 3380074 /kdkoole@gmail.com