Afscheidsreceptie ds. en mevr. van Maanen

Uitnodiging:
Afscheid van onze predikant ds. Helmert-Jan van Maanen en zijn vrouw Esther

Tijdens de ochtenddienst op D.V. 23 oktober 2022 zal ds. Van Maanen afscheid nemen van onze gemeente.

D.V. zaterdag 22 oktober 2022 tussen 18.30 en 21.30 uur is er voor de gemeente gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van ds. Helmert-Jan van Maanen en zijn vrouw Esther.

Rond de klok van 20.00 uur wordt hen namens de gemeente een cadeau aangeboden. Van 20.15 tot 21.00 uur is er ruimte voor een inbreng vanuit de gemeente. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan vragen wij u dit uiterlijk 13 oktober a.s. per mail kenbaar te maken bij de scriba via scriba@hoeksteenkerk.nl.

Wilt u bijdragen aan het gezamenlijke cadeau, dan is hiervoor het volgende rekeningnummer beschikbaar: NL69 RABO 0373 7230 32 o.v.v. cadeau Van Maanen. Een contante bijdrage kunt u in een envelop in de brievenbus van de kerk doen.