De roeping van Israël

Op woensdag 4 oktober 2017 organiseert de commissie Kerk & Israël een avond waarop Eric Vink ons iets zal vertellen over het volgende onderwerp:

“De roeping van Israël”

Rondom de tekst uit Jesaja 43:21 waar staat: “Het volk dat ik Mij geformeerd heb, zal Mijn lof verkondigen” zal Eric Vink hier met ons over gaan nadenken.

Eric Vink begon bij Christenen voor Israël met het geven van gastlessen op scholen. Nu is hij als hoofd educatie betrokken bij ontwikkeling van allerlei studiematerialen, bijeenkomsten voor predikanten, en studiereizen naar Israël.

Info Commissie Kerk & Israel
Hendrik Henssen
hghenssen@gmail.com