Doopgesprek

Doopdienst en doopgesprek
Zondag 5 september hopen we weer de Heilige Doop te vieren. De dienst begint om 9.30 uur en wordt geleid door ds. Van Veluw. Indien u uw kind wilt laten dopen en wilt helpen bij het groeien in geloof in God, bent u van harte welkom op het doopgesprek: woensdag 25 augustus a.s. om 19.45 uur in een zaal van ‘de Hoeksteen’. Beide ouders worden verwacht. Neemt u het trouwboekje mee en leest u alvast de folder: “Wie gedoopt is, is van de Koning”. De brochure “De grote waarde van de Bijbelse kinderdoop” is ook aan te raden. Beide vindt u in het informatie-rek in de hal van de kerk of op de website.

Voor meer informatie:
ahvanveluw@gmail.com
038-3375795
NB vakantie tot 22 augustus