Doopgesprek

Doopdienst en doopgesprek
DV zondag 30 mei hopen we weer de Heilige Doop te vieren. De dienst begint om 9.30 uur en wordt geleid door ds. van Veluw. . Het doopgesprek is op maandag 17 mei  a.s. om 19.45 uur in een zaal van
‘de Hoeksteen’. Beide ouders worden verwacht. Neemt u het trouwboekje mee en leest u alvast de  folder van het dooptraject door: “Wie gedoopt is, is van de Koning”. De brochure “De grote waarde van de Bijbelse kinderdoop” is ook aan te raden. Beide vindt u in het informatie-rek in de hal van de kerk of digitaal op de website.( tabblad publicaties/brochures)

ds. van Veluw: 038-3375795
ahvanveluw@gmail.com

De volgende doopdienst is op zondag 13 juni,  deze wordt geleid door ds. Labooy
g.labooy@gmail.com
038-3380074