Doopgesprek

Doopdienst en doopgesprek
DV zondag 13 juni hopen we weer de Heilige Doop te vieren. De dienst begint om 9.30 uur en wordt geleid door ds. G.H. Labooy . Het doopgesprek is op maandag 31 mei  a.s. om 19.45 uur in een zaal van ‘de Hoeksteen’. Beide ouders worden verwacht. Neemt u het trouwboekje mee en leest u alvast de  folder van het dooptraject door: “Wie gedoopt is, is van de Koning”. De brochure “De grote waarde van de Bijbelse kinderdoop” is ook aan te raden. Beide vindt u in het informatie-rek in de hal van de kerk of digitaal op de website.( tabblad publicaties/brochures)

g.labooy@gmail.com
038-3380074