Doopgesprek Ds. A.H. van Veluw

De volgende doopdienst is zondag 4 februari 2018, 10.00 uur.
Het doopgesprek is op dinsdag 23 januari 2018 om 19.45 uur in een zaal van ‘De Hoeksteen’.
Graag jullie beiden aanwezig. En als jullie dan het trouwboekje willen meenemen?

Als voorbereiding graag lezen de blauwe folder: ‘Dopen is knopen’ Over de doop; een handreiking voor ouders, met een schets van het dooptraject.
En je mag ook de brochure De grote waarde van de Bijbelse kinderdoop lezen. Graag zelfs.
Je vindt ze  op de website, maar ze liggen ook op het info-rek in de hal van de kerk.

Met vriendelijke groeten,

ds. Bert van Veluw