Ds. A.H. van Veluw, Goud en Vertrouwd

Zomeravond-zangdiensten: ‘Goud en Vertrouwd’

Op zondagavond 22 juli en 19 augustus 2018 worden er twee zomeravond-zangdiensten gehouden, met als titel: ‘Goud en Vertrouwd’.
Gemeenteleden (en we roepen vooral ook de ouderen onder ons daartoe op) mogen liederen opgeven die u/jij graag zingen.
We doen dit in de zomer, omdat in andere perioden (wanneer het vroeger donker is) oudere mensen niet graag meer hun huis uit gaan.
Tevens is juist de zomer een mooie periode om heerlijk te zingen. Ook komen we daarmee mensen tegemoet die in de zomer thuisblijven.
De titel voor de diensten is: ‘Goud en Vertrouwd’. Daarbij denken we aan Psalmen, Gezangen en Geestelijke Liederen  (Kol. 3:16) die heel
bekend zijn en mensen graag zingen = ‘Vertrouwd’ 
èn liederen die zijn gaan behoren bij de liederenschat van de kerk, de toppers = ‘Goud’.

Liederen kunt u opgeven bij ds. Van Veluw (tel: 3375795 of ahvanveluw@gmail.com) en bij Stijnie Bartelink (tel: 3375388 of stijnie.bartelink@outlook.com).