Dienst van gebed en meditatie via de Kerk T.V en Kerk radio

Klik hier op de liturgie van de korte meditatie

 

De collectes vervallen zoals u zult begrijpen. U bent vrij om toch een gift over te maken naar het college van kerkrentmeesters . De opbrengst zal worden verdeeld onder de diaconie, pastoraat en eredienst, aflossing en onderhoud gebouwen en de zending. Het rekeningnummer is NL69 RABO 0373 7230 32 t.n.v. de Hoeksteen IJsselmuiden.
Ook is het mogelijk dat u uw gift via de app Givt overmaakt.

Namens de diaconie en de kerkrentmeesters