Ds. H.J. van Maanen, Heilig Avondmaal; ook in de Maarlenhof

Tijdens de avonddienst is er de gelegenheid om de viering mee te maken in de Maarlenhof.
Dit vindt plaats in de zaal van de dagbesteding op de eerste verdieping. De dienst begint ook om 19.00 uur en loopt gelijktijdig met de dienst in de kerk.
De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Als u opgehaald wilt worden kunt u contact opnemen met diaken Willem Westerink tel.4204042

U bent van harte welkom !
Ook als u niet in de Maarlenhof woont bent u welkom. Soms past het avondmaal vieren in een kleine kring net iets beter.

klik hier voor de liturgie