Commissie Vorming en Toerusting, film Maarten Luther.

Film avond

31 oktober is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkapel te Wittenberg bevestigde.
De Commissie Vorming en Toerusting wil aandacht geven aan deze gebeurtenis door het vertonen van de film: Maarten Luther.
De avond start om 19.30 uur en de koffie/thee staat klaar om 19.15 uur.
Ds. Van Veluw zal voorafgaand aan de film een korte toelichting geven op deze historische gebeurtenis.