Gemeente-avond over homoseksualiteit en de kerk

 HOMOSEKSUALITEIT EN DE KERK

Op woensdag 20 maart   is er een gemeenteavond over bovengenoemd thema.
Graag gaan we als kerkenraad met u daarover in gesprek we  willen  daarbij een pastorale insteek kiezen.
Hoe kunnen we zo gemeente zijn, dat jongeren die met hun ontluikende homoseksualiteit worstelen, als  ook  mensen die hun andere geaardheid
hebben leren aanvaarden, bij ons een warme en veilige gemeente vinden, waar ze in vertrouwelijkheid erover kunnen spreken.
We willen graag een gemeente zijn, waarin deze zuster of broeder met de predikanten, ouderlingen of andere vertrouwenspersonen in liefde
en in alle openheid daarover kan spreken en waarin naar een weg gezocht kan worden die God wil dat we gaan.
Of dat voor de desbetreffende persoon een weg is van seksuele onthouding of een weg in een relatie.
Ook zullen we met elkaar spreken over wat de Bijbel hierover wel en niet zegt.
We hopen op een heel goede avond, waarop we vanuit de liefde van onze Heer Jezus christus met elkaar zullen spreken.
Laten we ook bidden om de zegen van God voor deze avond.

Hartelijk welkom! We zien naar u uit.