Gemeenteavond,

Beste Gemeenteleden,

De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 15 november 2017. Deze avond wordt zoals gebruikelijk gehouden in een van de zalen van de Hoeksteen.

Heilig Avondmaal
Na de opening willen we uitleg geven over de verschillende vormen voor de viering van het Avondmaal. Op dit moment gebruiken we in de Hoeksteen twee verschillende vormen:
De eerste vorm is in de Hoeksteen het meest bekend. In deze vorm legt de predikant eerst uit wat het Avondmaal is. Daarvoor zijn verschillende formulieren, maar de predikant kan ook een eigen uitleg geven. Daarna gaat de predikant van de kansel af naar de tafel en nodigt hij de kerkgangers uit.In de andere vorm legt de predikant niet uit wat het Avondmaal betekent, maar bidt hij namens de gemeente tot God. Hij gaat achter de tafel staan en dankt namens ons allen onze Vader voor zijn goedheid, voor de komst en het lijden van Jezus Christus en hij vraagt of de Heilige Geest ons voedt en sterkt door brood en wijn. Ook aanbidden wij God door te zingen wat de engelen rond de troon zingen: ‘Heilig, heilig, heilig is de Heer’ (Jesaja 6). Daarna worden de kerkgangers uitgenodigd om deel te nemen aan deze maaltijd van onze Heer.
Daarnaast willen we ingaan op het aantal Avondmaalsvieringen.

Pastorale bezoekers
U weet dat het vinden van ouderlingen de laatste jaren moeizaam is verlopen. Voor zes wijken was er het afgelopen jaar geen eigen wijkouderling. Dat is niet goed. Wij hebben gezocht naar oplossingen voor dit probleem. Wij hebben – net als kerken elders – gekozen voor pastorale bezoekers, die in hun wijk als “wijkouderling” functioneren.Wij willen toelichting geven op deze keuze en op de taken van pastorale bezoekers.

Jaarcijfers 2016 en begroting 2018
De Diaconie, de Missionaire Commissie en de Kerkrentmeesters presenteren de jaarcijfers van 2016 en de begroting van 2018.

Daarna wordt u in de gelegenheid gesteld om eventuele vragen over andere onderwerpen te stellen. De avond zal worden afgesloten met een hapje en drankje.

Aanvang van deze avond zal zijn om 20.00 uur.