Gemeenteavond met een gastspreker (arts) over medische vragen rondom ‘voltooid leven’ en een dominee over de pastorale kant ervan.

‘Voltooid leven’
Dit onderwerp is nogal actueel. In de kabinetsformatie speelt het een rol, maar ook op huisbezoek hoor je erover. Het brengt (vooral oudere) mensen in verwarring. Daarom is het belangrijk om ons er in te verdiepen. Want het gaat niet over zomaar een onderwerp, het gaat over leven en dood! Daarom zullen we er ons in de komende tijd mee bezig houden, door een themadienst te houden, een gemeente-avond te organiseren en een bespreking in de kerkenraad te plannen. Zondag 31 oktober (19.00 uur) zal ds. Van Veluw er in de avonddienst over preken, en woensdag 10 november (20.00 uur) is er over dit thema een gemeente-avond. Op deze avond zal een arts iets vertellen over de medische vragen rond ‘voltooid leven’ en een dominee over de pastorale kanten ervan. Belangrijk, kom allemaal, oud en jong. Want je kunt er zo maar mee te maken krijgen als bijvoorbeeld je opa of oma, of je ouders met die vraag geconfronteerd worden.