Bijbelkring dinsdagmiddag

Door verschillende gemeenteleden is gevraagd of er  een Bijbelkring kon komen op een middag. Er zijn mensen die ’s avonds liever niet de deur uitgaan of die ’s avonds niet kunnen. Voor hen worden er op de dinsdag zes keer een middag georganiseerd, waarin we de hoogtepunten van het Johanes evangelie met elkaar gaan lezen.

Het evangelie naar Johannes is het meest bijzondere van de vier. We ontdekken de diepten van het komen van Jezus in deze wereld voor ons.

Iedereen kan meedoen. Thuis leest u het hoofdstuk door en op de middag duiken we er samen in. Door vertalingen te vergelijken kom je heel wat op het spoor. Het Johannesevangelie leert ons de Heer Jezus Christus op een nog diepere manier kennen.

We komen één keer in de maand bij elkaar van 14.30 tot 16.30 uur.

Graag opgeven (zie hieronder). Bij voldoende deelnemers gaat de kring door.

 

Data:  de dinsdagmiddagen:
2018:  23 okt., 20 nov., 11 dec. 2018
2019   22 jan.,  19 febr., 19 mrt. 2019

Aanvang:         14.30 uur
Plaats:             ‘De Hoeksteen’
Leiding:           Ds. A.H. van Veluw
Kosten:            geen

Opgeven bij:   ds. A.H. van Veluw, vóór 1 oktober 2018
e-mail: ahvanveluw@gmail.com (of tel.: 3375795)