Kerstmiddag voor ouderen en alleengaanden

Dinsdag 17 december a.s. is er de Kerstmiddag voor ouderen.
Aanvang: 14.30 uur.
Medewerking wordt verleend door het Voordkoor uit Elburg o.l.v. Jeannet Riemersma, begeleid door Sander Zwier (piano).
Ds. Van Maanen houdt een meditatie.
De samenzang wordt begeleid door orgelspel van Henk van der Weerd.