Marijke de Groot, predikant in opleiding; de kerkdienst is vrij toegankelijk