Middag voor ouderen en alleengaanden

Onderwerp: Het militair ceremonieel rond het Koninklijk Huis

Inleider dhr. K. Witteveen