Music in the Park

Music in the Park 2018:

16 juni van 16.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.
Info bij: cvanhalm@hotmail.com of j.kraan@ziggo.nl