Om de rijkdom van de doop

Op donderdag 10 oktober 2019 is er een interessante thema-avond. Het zal dan gaan over vragen rond de doop. Wat moeten we denken over kinderdoop, volwassendoop en overdopen? Ds. Bert van Veluw maakt al jaren veel studie hiervan. Hij zal daarover vertellen aan de hand van een power-point-presentatie. Op dit moment is er in kerken veel verwarring over de doop. Er worden vragen gesteld bij de kinderdoop. Komt dat wel in de Bijbel voor? Is volwassendoop niet beter, omdat je er dan bewust zelf bij bent? Ook hebben veel mensen tegenwoordig behoefte aan beleving. Maar is de kinderdoop juist vanuit God gezien niet heel betekenisvol? En overdopen, wat moeten we daarvan denken? Gelukkig zijn er hoopvolle tekenen van toenadering, zodat overdoop straks overbodig zal zijn.

Onlangs is door een aantal kerken en gemeenten een gemeenschappelijke verklaring ondertekend waarin ze elkaars dooppraktijk willen erkennen. Over deze en veel meer dingen zal het deze avond gaan.

de avond start om 20.00 uur, om 19.45 uur is de koffie klaar.

Iedereen van harte welkom!

Ds. A.H. van Veluw, tel: 3375795

ahvanveluw@gmail.com