Opening nieuwe keuken

Opening nieuwe keuken

Velen van u hebben het al kunnen aanschouwen, de Hoeksteen heeft een nieuwe keuken. Deze is geschonken door de bazaarcommissie. Zij heeft de keuken gefinancierd uit de opbrengst van een drietal bazaars.

Zaterdag 25 november zal van 15.30-16.30 uur  onder het genot van een kopje koffie/thee de officiële overdracht van de keuken plaatsvinden.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.