Ouderenmiddag online; Kerstmiddag

Ouderenmiddag online op 15 december 2020, maar ook in een zaal bij de kerk.

Op 15 december a.s. staat de kerstmiddag voor ouderen gepland. In verband met Corona wordt de middag online gehouden.
De uitnodigingen zijn of worden binnenkort bezorgd. Het programma, uitgevoerd door Herma Korenberg en Jenny van Schellen, met een meditatie door ds. Van Veluw, kan worden bekeken via kerkdienstgemist.nl en via de kerktv.
Er zijn echter ouderen die niet beschikken over die mogelijkheden. Wij hebben ons daarover beraden en de volgende oplossing gevonden, met meedenken van Willem de Vries, Willem de Zeeuw en Herman Kunst (waarvoor dank). Ouderen die de kerstmiddag niet via kerkdienstgemist of de kerktv kunnen zien, kunnen in een zaal van De Hoeksteen via de beamer het programma meemaken. Hiervoor geldt een maximum van dertig personen. Omdat de nieuwsbrief digitaal wordt verspreid, zullen die ouderen dit bericht ook niet lezen. Daarom vragen wij familie, vrienden en/of buren aan die ouderen te vragen of zij gebruik willen maken van de mogelijkheid de kerstmiddag toch mee te beleven.
Opgave kan uiterlijk vrijdag 11 december a.s. bij de voorzitter van de HVD/Zusterkring, Winy Pieffers. Tel. 3330588, of via de e-mail h.pieffers@planet.nl, of een briefje door de bus, Graspieper 32.