Paasmiddag voor ouderen

UITNODIGING van de ZUSTERKRING (Hervormde vrouwen Dienst)

Hierbij willen we u allen hartelijk uitnodigen voor de Paasmiddag voor ouderen en op dinsdag 16 April 2019 om 15.30 uur in De Hoeksteen, Goudplevier 103. We hebben dan een Paasviering met broodmaaltijd. De meditatie zal worden verzorgd door ds. G.H. Labooy. We hopen een goede en gezegende ontmoeting te hebben.
Vindt u het leuk om ook bij deze middag aanwezig te zijn dat kan.

U kunt zich opgeven via e-mail zusterkring@hoeksteenkerk.nl of telefonisch bij mevr. L. ten Hove 3323526