Rozen actie

Ook dit jaar wil de Missionaire Commissie weer een rozen actie organiseren.

Maar dit kunnen we niet alleen. Daar hebben we  u/jullie bij nodig.
Zaterdag 20 april bent u/ben jij van harte welkom om 16.00 uur in de kerk.
We gaan dan eerst samen de kaartjes aan de rozen bevestigen, die we daarna huis aan huis gaan  rond brengen.

Doet u / doe jij dit jaar (weer) mee?! Je kunt je opgeven bij Gera Bultman : gbu@hotmail.nl