Running Dinner

 

 

Op vrijdagavond 12 april is er weer,  als afsluiting van de huiscatechese, een Running Dinner.

Op dit moment hebben drie groepen geen begeleider tijdens het Running Dinner! Wie vindt het leuk om (eventueel samen met iemand) met een groep jongeren van huis naar huis te fietsen en samen te eten op vrijdag 12 april van 18.00 tot 20.30 uur.
Aanmelden kan via jeugdraad@hoeksteenkerk.nl