Schepping of evolutie, een gespreksavond

EVOLUTIE, EEN GESPREKSAVOND

 

Gespreksavond over schepping en evolutie 12 feb. 20.00 uur.

Het leeft heel erg in Christelijk Nederland: wat denk je van evolutie? Het gonst, ook in de christelijke media. Op catechisatie behandelen we het eigenlijk altijd. Mede daarom hebben Ds. Van Veluw en Ds. Labooy het plan opgevat om hier een avond over te organiseren. Wat je met de jeugd bespreekt, moet ook met de ouders ter sprake komen! Niet dat deze avond alleen voor ouders bedoeld is: leuk als ook de jongeren komen, graag! Neem elkaar mee! Met zo’n belangwekkend onderwerp! We gaan onze visie met jullie delen en daarna in open gesprek met elkaar. De bijbel gaat open, wat zegt de bijbel?

Schepping of evolutie?Het is een heet hangijzer in de kerk. Sommige mensen voelen zich erdoor verscheurd, maar de meeste mensen hebben gelukkig voor
zichzelf een goed weggetje erin gevonden. Soms hoor je dat jongeren er hun geloof door hebben verloren: ‘toen ik ging studeren, gingen mij de ogen open!’ Soms hoor je dat topwetenschappers, juist door hun verdiepte kennis over Big Bang en evolutie, tot geloof komen (de filosoof Flew, of Emmanuel Rutten bijvoorbeeld). Op deze avond willen wij dit onderwerp bespreken. Het is misschien wel goed dat jullie weten waar wij beide staan, dat je niet helemaal verrast wordt.
Wel, kijk maar naar de titel van de avond: wij zijn ‘en’ dominees wat dit betreft, geen ‘of’ dominees. Wij geloven, tastend en in diep besef van de beperktheid van ons menselijk kennen, dat er geen scheidend ‘of’ tussen hoeft te staan. We hebben veel respect voor christenen die een andere mening hebben. Het kan er nooit om gaan elkaar hierin respectloos te behandelen door te doen alsof het andere standpunt ‘achterhaald’ is of ‘onverdedigbaar’. Ook zal het je aan de hemelpoort niet gevraagd worden of je ‘en’ of ‘of’ zei. Dat is uiteindelijk bijzaak. Maar toch: ook voor de bijzaken mogen we in de kerk aandacht hebben. Als we maar samen komen in de éne hoofdzaak: dat we luisteren naar de stem van de Herder en één zijn met Hem. Daarom, voor ieder die belangstelling heeft, deze gespreksavond over schepping en evolutie.

Datum:
12 Februari 2019
Tijd 20.00 uur
Plaats De Hoeksteen
Inleidingen:
Ds. G.H. Labooy  (g.labooy@gmail.com)                       &
Ds. A.H. Van Veluw  (ahvanveluw@gmail.com)