Verdiepingsavond Groeigroepen

Verdiepingsavond groeigroepen

Op een groeigroep samen in gesprek zijn, lukt meestal wel. Dat is vaak veel moeilijker om samen tot God te spreken in het gebed.
Hoe doen we dat? Wat gebeurt er en wat willen we graag? Wat kunnen we daarin van elkaar leren?
En wat komen we in de Bijbel tegen?
Daarover gaan in gesprek op 22 januari, om 22.00 uur in de Hoeksteen.
Als je op een groeigroep of kring zit, van harte welkom.